აზერბაიჯანის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო


ასეთი იყო აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პარლამენტის სახელწოდება 1920-1991 წლებში.