აზერბაიჯანის საერთაშორისო საოპერაციო კომპანია


კონსორციუმი საერთაშორისო კომპანიებისა, რომლებიც 1994 წლიდან დაკავებულნი არიან ნავთობის მოპოვებით აზერბაიჯანში.