გაზსადენი ბაქო-თბილისი-ერზერუმი


გაზსადენი აზერბაიჯანის გაზის ევროპის ბაზრებზე ტრანსპორტირებისათვის.