დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა (დსთ)


გაერთიანება, რომელიც შეიქმნა 1991 წელს 12 სახელმწიფოს მიერ, რომლებიც შევიდნენ თანამეგობრობაში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ (რუსეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა, ბელორუსია, ყაზახეთი, უზბეკეთი, ტაჯიკეთი, თურქმენეთი, ყირგიზეთი, საქართველო, სომხეთი, მოლდავეთი).