მადას(მიდიას) სამეფო


მადელთა სათემო კავშირი მანას აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარე პროვინციებში იყო ფორმირებული.ჩვ.წ.ა VII -ე საუკუნის 70-იან წლებში კაშტარიტის მეთაურობით განხორციელებული სახალხო აჯანყების შედეგად ასურიელები მადას პროვინციებიდან მთლიანად იქნნენ განდევნილნი და აქ მადას სამეფო წარმოიშვა. მადას შახის კიასკარის მიერ არმიაში გატარებული რეფორმების შემდეგ დიდი ლაშქრობები წამოიწყეს. ასურიის სამეფოზე გამარჯვების შედეგად მადა წინა აზიის უდიდეს სახელმწიფოდ იქცა.მანას ოკუპირებამ დიდი გავლენა იქონია მადას განვითარებაზე. სოფლის მეურნეობასა და ხელოვნების დარგებში დიდად განვითარებულმა მანამ მადას სახელმწიფოს ეკონომიკის განვითარებაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა

და მის კულტურულ-ეკონომიკურ ცენტრად იქცა.ჩვ.წ.ა. 550 წელს მადას სამეფო ძლიერ დასუსტდა და აჰამანის სახელმწიფოს შეუერთდა. მანას დედაქალაქი აქბათანა (ექბათანა) იყო.