آثار / مناقشه ارمنستان و آذربایجان بر سر قره باغ کوهستانی

قتل عام


متن سخنرانی حیدر علی اف رئیس جمهوری آذربایجاندر مراسمیبه مناسبت سومین سالگرد قتل عام خوجالی - مسجد تازه پیر، ۲۶ فوریه سال ۱۹۹۵ 
سخنان حیدر علی اف رئیس جمهوری آذربایجان و فرمانده کل قوا در اختتامیه مراسم اعطای مدالهای "ستاره سرخ" و "پرچم آذربایجان" به اولیا و اعضای خانواده قهرمانان ملی، شهدا و رزمندگانی که در دفاع خوجالی از دشمن شرکت کرده اند، ۲۶ فوریه سال ۱٩٩٩ 
پیام حیدر علی اف رئیس جمهور آذربایجان به مردم بمناسبت سالروز نسل کشی آذربایجانی ها، ۳۱ مارس سال ۱۹۹۹
پیام حیدر علی اف رییس جمهوری آذربایجان به مردم به مناسبت سالروز نسل کشی خوجالی، ۲۴ فوریه سال ۲۰۰۱
پیام حیدر علی اف رئیس جمهوری آذربایجان به ملت آذربایجان به مناسبت ٣١ مارس- روز یاد خاطره قربانیان نسل کشی آذربایجانی ها، شهر باکو، ٢٧ مارس سال ٢۰۰١
پیام حیدر علی اف رئیس جمهوری آذربایجان به مردم به مناسبت ۳۱ مارس- روز قتل عام آذربایجانی ها- ۲۷ مارس سال ۲۰۰۲
پیام حیدر علی اف رییس جمهوری آذربایجان به ملت آذربایجان بمناسبت ٣١ مارس- روز گرامیداشت یاد خاطره قربانیان نسل کشی آذربایجانی ها، شهر باکو، ٢٧ مارس سال ٢۰۰٣

معلومات تاریخی عمومی

قتل عام

نقشه و زمانبندی ها

مناقشه قره باغ کوهستانی بین ارمنستان و آذربایجان‎ ‎