Prejav Prezidenta Azerbajdžanskej republiky Gejdara Alieva na ceremónii pri príležitosti osláv národného sviatku Azerbajdžanu Novruz Bayram - 21. marca roku 2003


Drahí sestry, bratia!

Srdečne blahoželám vám pri príležitosti jedného z najobľúbenejších sviatkov azerbajdžanského národu - Novruz Bayram, sviatku Jari. Želám každému z vás veľa zdravia a šťastia, nášmu národu – mier a pokoj!

Drahí kamaráti, pred niekoľkými mesiacmi sme oslávili 11. výročie štátnej nezávislosti Azerbajdžanu. 11 rokov náš národ slobodne, samostatne žije vo svojej vlasti, vo svojej krajine a je pánom svojho osudu. V Azerbajdžane sa postupne uskutočňuje budovanie demokratického štátu. Hospodárstvo Azerbajdžanu sa rozvíja, blahobyt nášho národa sa zlepšuje každý deň.

Sme nastolili spoločensko-politickú stabilitu v Azerbajdžane, ktorá vládne v každom kúte, v každom regióne krajiny. Náš národ žije pokojne, slobodne, venuje sa svojim veciam. Práve pre toto azerbajdžanský národ obnovil svoje zvyky a tradície, svoje národné, duchovné hodnoty a na vysokej úrovni oslavujú svoje národné sviatky.

Sviatok Novruz je tiež vlastníctvom, ktoré štátna nezávislosť Azerbajdžanu priniesla nášmu národu. V minulosti sme vždy oslavovali tento sviatok. Ale len vo svojom dome, vo svojej rodine. Teraz sa stal naozaj celonárodným sviatkom. V týchto dňoch náš národ s veľkým oduševnením oslavuje Novruz Bayram vo všetkých kútoch Azerbajdžanu. Ešte raz hovorím, všetko toto je vlastníctvom, ktoré štátna nezávislosť Azerbajdžanu priniesla nášmu národu. Náš národ aj naďalej si bude stále vážiť svoje zvyky a tradície, chrániť ich a rozvíjať. Pretože sú národnými duchovnými hodnotami nášho národa a hovoria o zvláštnostiach nášho národa.

Ako som povedal, náš národ žije pokojne. Ale v týchto dňoch niektorí naši spoluobčania oslavujú tento sviatok v stanových mestečkách. Už viacej rokov žijú v ťažkých podmienkach. Ale žijú a žijú v nádeji. Prejavujú veľkú rozhodnosť, prejavujú trpezlivosť, a za túto trpezlivosť v tento slávnostný deň vyjadrujem zvláštnu vďačnosť všetkým utečencom, presťahovalcom, ktorí k tomu boli donútení, našim spoluobčanom žijúcim v stanových mestečkách.

V tento sviatočný deň obzvlášť gratulujem naším spoluobčanom, naším občanom, ktorí žujú v stanových mestečkách, a oznamujem im, celému nášmu národu: Tieto časy nebudú dlho trvať. Azerbajdžanský štát vykonáva postupné kroky v smere mierového urovnania arménsko-azerbajdžanského konfliktu, a dúfam, že v dôsledku tohoto dosiahneme oslobodenie nášho územia. Obnovíme územnú celistvosť Azerbajdžanu, a naši spoluobčania, ktorí boli vyhnaní z rodného kraja, sa vrátia do svojich miest, k rodným ohniskám.

Už viac ako osem rokov v Azerbajdžane vládne režim zastavenia paľby. Ale vojna nie je ukončená. Naši hrdinskí vojaci, naša Armáda strážia azerbajdžanské územie a sú stále pripravení oslobodzovať územie Azerbajdžanu. V tento slávnostný deň srdečne blahoželám azerbajdžanským vojakom, našim synom v zákopoch a prajem úspechy v ich slávnej činnosti.

Drahí kamaráti, toto je sviatok nášho kraja, tento sviatok je národným sviatkom. Som veľmi rád, že náš národ si veľmi váži tento sviatok a žije v týchto dňoch so slávnostnou náladou. Ešte raz blahoželám vám k sviatku, želám každému z vás veľa zdravia a úspechov vo všetkom. Ďakujem. 

Noviny "Bakinský robotník", 25. marca roku 2003