Prejav Prezidenta Azerbajdžanskej republiky Gejdara Alieva na slávnostnej ceremónii spustenia plošiny «Čirag-1», ťažby ropy - 12. novembra 1997


scotch egg
scotch egg
scotch egg
scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Plošina «Čirag», ktorú som dnes videl, urobila na mňa a myslím si, že aj všetkých prítomných veľmi veľký dojem. Sme svedkami výborných výsledkov trojročnej neustálej práce. 

Ešte päťdesiat rokov dozadu azerbajdžanskí naftári vytvorili v Kaspickom mori plošiny a začali ťažbu ropy. Aj plošinu náleziska ropy «Čirag» vytvorili vo svojom čase azerbajdžanskí naftári. Ale pred troma rokmi, po podpísaní «Zmluvy storočia», spolu so spoločnosťami, ktoré sa zúčastňujú konzorcia, sme rekonštruovali túto plošinu, a teraz je úplne moderná. 

Dnes mám obrovský pocit hrdosti. V strede Kaspického mora bola vytvorená perfektná plošina, ktorá zodpovedá najvyšším svetovým štandardom v oblasti námornej ťažby ropy. Ďakujem všetkým, kto vybudoval, nainštaloval a vytvoril túto plošinu, všetkým, kto tu pracuje, odborníkom z mnohých krajín - inžinierov, technikov, robotníkov. Z celého srdca blahoželám vám všetkým k začatiu prevádzky plošiny «Čirag-1», k získaniu ropy. 

Položili sme základy veľkej činnosti. Niet pochýb o tom, že ako v dôsledku činnosti konzorcia vytvoreného spoločnosťami podľa «Zmluvy storočia», tak aj počas plnenia ďalších podpísaných zmlúv, v Kaspickom mori bude vytvorené ešte veľa takýchto perfektných plošín a zásoby ropy a plynu Kaspického mora pomôžu svetovej ekonomike. 

Dnes v našej krajine je sviatočný deň - druhé jubileum prijatia prvej demokratickej ústavy nezávislej Azerbajdžanskej republiky. Tento deň súčasne je aj dňom začatia novej etapy v rozvoji ropného priemyslu Azerbajdžanu, ktorý je starobylým naftárskym krajom. Tieto dva sviatky sa spojili do jedného, tieto sviatky sú úzko spojené medzi sebou. Blahoželám vám k týmto sviatkom a ďakujem zahraničným hosťom, ktorí prišli na plošinu «Čirag-1». Prajem vám všetkým šťastia a radosti. 

Prajem vám veľa úspechov! Ďakujem. 

Noviny «Bakinský robotník» zo dňa 14. novembra 1997.