Prejav Prezidenta Azerbajdžanskej republiky Gejdara Alieva na ceremónii podpísania dokumentov o preprave surovej nafty cez územie Azerbajdžanskej, Gruzínskej a Tureckej republík prostredníctvom Hlavného exportného potrubia Baku-Tbilisi-Džejchan. Istanbul, palác "Čiragan", 18. novembra 1999


scotch egg
scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Vážení Prezidenti! 

Vážení priatelia! 

Vážené dámy a páni 

Dnes mám pocit hrdosti, pretože do veľkej ropnej zmluvy, tzv. "Zmluvy storočia", ktorá bola podpísaná pred piatimi rokmi v septembri roku 1994 v Baku, do zloženia konzorcia, ktorý bol vytvorený pre spoločné ťaženie ropných a plynových zásob Kaspického mora, vstúpili Azerbajdžan, Spojené štáty americké, európske štáty, Turecko a Rusko, a po uplynutí piatich rokov po podpísaní tejto zmluvy už dnes boli podpísané dokumenty pre uskutočnenie ropovodu Baku-Tbilisi-Džejchan, ktoré sú určené pri podpísaní tejto zmluvy. 

Je známe, že to nebola jednoduchá práca. Mali sme veľké ťažkosti. Aj pri podpísaní "Zmluvy storočia" sme sa stretli s veľkými problémami. Aj neskôr vznikali veľké prekážky na ceste vedenia ropovodu Baku-Džejchan, boli takí, ktorí boli proti nám. Avšak toto nezlomilo našu vôľu, dokončili sme začatú prácu. 

Zvláštny význam v tomto má spolupráca medzi Tureckou republikou a Azerbajdžanom. Preto srdečne blahoželám Tureckej republike, tureckému národu a Prezidentovi Tureckej republiky, môjmu drahému priateľovi, bratovi Sulejmanovi Demirelovi. 

Vedieme toto potrubie cez územie Gruzínska. Samozrejme, keby nebolo možné vedenie potrubia cez územie Gruzínska, to by sa nepodarilo. A preto Prezident Gruzínska pán Ševardnadze vynaložil veľké úsilia na riešenie tejto otázky. Srdečne blahoželám gruzínskemu národu, Gruzínsku a svojmu drahému priateľovi, bratovi Eduardovi Ševardnadze.

Avšak, oznamujem aj to, že bez podpory Spojených štátov amerických pre uskutočnenie týchto otázok, ani jeden z nich by sme nemohli realizovať.

Pred podpísaním "Zmluvy storočia" nezávislý Azerbajdžan bol pod veľkým tlakom. Chceli nám zabrániť. Práve vďaka podpore Spojených štátov amerických, vďaka ich Prezidentovi, môjmu váženému priateľovi pánovi Billovi Clintonovi v septembri roku 1994 sme podpísali "Zmluvu storočia". Avšak aj potom sme mali veľa problémov. Ďalšie štáty neprijímali Baku - Džejchan. Ale vážený pán Prezident Bill Clinton dôsledne sa zaoberal týmto problémom, podporoval, podnecoval nás a zapojoval do tejto otázky Turecko, Azerbajdžan, Gruzínsko, ďalšie prikaspické štáty, a vďaka rešpektu voči nemu, jeho autorite, dôslednej politike v tomto smere sme dosiahli podpísanie takej významnej "Zmluvy storočia". 

Preto ja, my všetci spolu vyjadrujeme našu vďačnosť Spojeným štátom americkým, ich Prezidentovi, našemu drahému priateľovi pánovi Billovi Clintonovi. Vážený pán Prezident Bill Clinton, v spojitosti s týmto srdečne Vám taktiež blahoželám. 

Teraz sa aj Kazachstan pripojil k projektu prevádzkovania ropovodu. Aj Kazachstan väčšiu časť svojej ropy bude prepravovať prostredníctvom tohto ropovodu. 

My sme, Azerbajdžan, Gruzínsko prijali to a splníme všetky vyplývajúce z toho záväzky. Myslím si, že Kazachstan vďaka tomuto ropovodu dosiahne veľké úspechy v exporte ropy. Preto srdečne blahoželám kazašskému národu a Prezidentovi Kazachstanu, svojmu drahému priateľovi Nursultanovi Nazarbajevovi. 

Vyjadrujem úctu a uznanie tureckému národu, občanom Turecka a blahoželám im. V priebehu piatich rokov každý krát, keď som bol v Turecku, dostával som otázku: Kedy bude hotový ropovod Baku-Džejchan? A vždy som odpovedal, že bude, bude, bude! Dnes sa to stalo, a zmluva je podpísaná. Srdečne blahoželám všetkým!