Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Dünya Bankası temsilcileri ile görüşmede konuşması - 4 Mart 2000


Haydar Aliyev: Sayın Bayan O`Connor!

Sayın Tevfik Yaprak!

Dünya Bankası temsilcilerini içtenlikle ve yürekten selamlıyorum.

Dünya Bankası Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan bölümü direktörü Bayan Judy O`Connor: Çok teşşekür ederim, Sayın Cumhurbaşkanı! Hem şahsım adına, hem çalışma arkadaşım Tevfik Yaprak adına ve keza Dünya Bankası`nda bulunan tüm meslektaşlarım adına Size şükranlarımı sunmak istiyorum. Azerbaycan`a ilk kezdir geliyorum. Biz Azerbaycan'da çalışmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Haydar Aliyev: Biz de Dünya Bankası ile işbriliğimizden çok memnunuz ve bunu çok önemli buluyoruz. Dünya Bankasının, ülkemiz ekonomisinde başarıların sağlanmasındaki tavsiyeleri ve yardımına da, tabii ki, biz çok büyük önem veriyoruz. Sizin çok ciddi projeleriniz bulunuyor. Bazen onları gerçekleştirmek zor olur, fakat biz hepsini yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki, biz bunları zorlanmadan, bizim ekonominin geliştirilmesi açısından çok gerekli olduğunun bilincine vararak yapmalıyız.

Başbakan bana sizin tüm konuları detaylı olarak görüştüğünüzü bildirdi. Sanırım, bana söylemek istediğiniz başka şeyler de var.

Judy O`Connor: Sayın Cumhurbaşkanı, söylemek istediğim pek fazla birşey yok. Üç konuya değinmek istiyorum. Herşeyden önce, şunu söylemek isterim ki, biz Size hayranız ve gerçekten de, Sizin Dağlık Karabağ`da barışı sağlamak için böylesine büyük çabalar göstermenizi, uğraşlar vermenizi çok takdir ediyoruz.

Sizin de bildiğiniz üzere, - bu bir şans mı, yoksa talihsizlik mi, bilemem - Dünya Bankası`nın böyle bir deneyimi vardır: Biz Doğu Avrupa`da, aynı şekilde Güney Avrupa`da savaş sonrası durumu düzeltme çalışmalarına katılıyoruz ve zamanı gelince biz burada da aynı işbirliğini yapmaya, çabalarda bulunmaya hazırız.

İkinci konu. Sanırım, bu, bir anlamda iyi bir haberdir ve buradaki potansiyeli konuşmak istiyorum. Sizin de bildiğiniz üzere, uluslararası piyasada petrol fiyatları artmıştır. Bu ise, beklendiği üzere, petrolden daha fazla gelir elde etmesi için Azerbaycan`a yeni olanaklar sağlayacaktır. Yani Azerbaycan öngörüldüğünden daha fazla gelir elde edebilir. İleride petrolden sağlanacak gelirlerin hangi harcama alanlarına yönlendirilmesi, öncelikli alanların tespit edilmesi için Sizin hükümetle ortak çalışmaya, işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu belirtiriz.

Sayın Cumhurbaşkanı, üçüncü konu şudur ki, Dünya Bankası sizin ülkede uygulanan reformlardan çok memnundur. Tüm bunların Sizin ülkeniz için çok önemli reformlar olduğunu düşünüyorum. Biz reformların iyi, düzgün bir şekilde ilerlemesine çok seviniyoruz ve bu yüzden de Dünya Bankası'na, bu alanda Size yalnız teknik ve mali yönden yardımcı olmak düşüyor.

Bu program kapsamında yalnız bir konu var, o, bizim umduğumuzdan biraz daha yavaş ilerliyor. Sanırım, bir sene önce Siz de bu konuyu onaylamıştınız, ülkenizde kamu kurumlarında reformlar yapılacaktı. Bu konuda biz de Size ilgili tavsiyelerde bulunduk ve Azerbaycan`da, aynı şekilde Bakanlar Kurulu`nda, hesap teftişi alanında ve ve harcamaları denetleme alanında bir takım gelişmeler sağlandı. Harcamaların denetlenmesi alanında bir az gelişme sağlansa da, sanırım, diğer alanlarda çalışmalar istediğimiz kadar hızlı ilerlemiyor. Biz bu konuları meslektaşlarımızla, başbakanla masaya yatırdık ve düşünüyoruz ki, önemli olan bu değişikliklerin yapılmış olmasıdır. Sizden ricamız desteğinizin ileride de devam etmesidir.

Tabii ki, biz ileride Azerbaycan`a daha fazla yardımcı olmak, Azerbaycan`a eskisinden daha fazla yardım etmek isteriz. Çok teşekkür ederim, Sayın Cumhurbaşkanı.

Haydar Aliyev: Sağolun, teşekkür ederim. Öncelikli olarak - Dağlık Karabağ hakkında. Evet, biz sorunu kısa sürede çözmeye çalışıyoruz. Bilindiği üzere, son dönemlerde bu alanda bir takım çabalar gösterilmiştir ve tabii ki, orada çok büyük onarım işleri yapılmalıdır.

Ben geçenlerde Washington`u ziyaret ettim. Bana Dışişleri Bakanlığı`nda bildirdiler ki, Dünya Bankası`nın, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve birçok mali kuruluşların temsilcilerinden oluşan büyük bir heyet işgal altındaki tüm Azerbaycan topraklarına ziyarette bulunacaktır. Zira o bölgelerin onarımı için neler ve hangi sürede yapılmalı - bunları sizin değerlendirmeniz gerekir. Oradan kovulmuş kişiler - bir milyon kadar kişi - kendi yerlerine geri dönmelidir. Onun için de önceki birikimlerden sizin etkin bir şekilde yararlanmanız ve bize bu konuda yardımcı olmanız gerekir.

Ekonomik reformların uygulanması üzerine düşünceleriniz beni sevindirdi. Bundan böyle biz bunu daha hızlı yapmaya çalışacağız. Ben de size katılıyorum, kamu kuruluşlarında reformlarda bazı geçikmeler vardır. Bana başbakan bu konuyu detaylı olarak görüştüğünüzü söyledi. Emin olabilirsiniz, ben değil yalnız destek olmak, hatta bu konunun kısa sürede gerçekleşmesi için çok ciddi önlemler alacağım.

Tabii ki, sizin yardımınıza bizim hep ihtiyacımız var ve düşünüyorum ki, biz bundan böyle bu alanda daha yoğun işbirliği yapacağız. Bize gösterilen ilgi ve yardım için Dünya Bankası`na birkez daha teşekkür ederim.

Genel tarihi bilgiler

Dünya Bankası ve Azerbaycan

Bilgi notu

EKONOMİ