Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, Azerbaycan Gençler Günü`nün birinci yıldönümü ile ilgili konuşması - 2 Şubat 1998 yılı


Değerli gençler!

Sizleri bağımsız Azerbaycan`ın Gençler Günü nedeniyle, bu bayram nedeniyle yürekten kutlar, size mutlu bir gençlik, esenlikler ve başarılı bir gelecek dilerim.

Azerbaycan`ın en büyük serveti onun özverili insanlarıdır. Bizim halkımızın, toplumun en kıymetli serveti gençlerimizdir, sizsiniz, aziz Azerbaycan evlatları! Siz Azerbaycan`da bağımsızlığın pekiştirilmesine ve sonsuza dek sürmesine, Azerbaycan`da demokratik, laik, hukuk devletinin kurulmasına ve gelişmesine, Azerbaycan ekonomisinin güçlendirilmesine, toplumsal alanın düzenlenmesine yönelik çalışmaların yaratıcıları, kurucuları ve bizim gerçekleştirdiğimiz bütün işleri devam ettirecek kişilersiniz. Siz Azerbaycan`ın müreffeh istikbalisiniz, Azerbaycan`ın bayrağını 21. yüzyılda yükseklere taşıyacak olan kişilersiniz.

Bugün biz tüm çabalarımızı harcayarak, mücadele vererek, bağımsız Azerbaycan`ın önünde duran sıkıntılı ve zor sorunları çözerek, Azerbaycan`ın devlet bağımsızlığını pekiştirerek, ekonomiyi geliştirerek size güveniyoruz, size inanıyoruz. Ülkemizde toplumun büyük çoğunluğunu gençler oluşturmaktadır. Azerbaycan`ın bugünü ve geleceği sizin faaliyetinize, çalışmalarınıza, özverinize bağlıdır. Memnunlukla beyan ediyorum ki, bugün Azerbaycan`ın gurur duyacağı gençleri vardır. Biz sizinle gurur duyoruz. Sizin var olmanız, bugününüz ve geleceğiniz bizim kalbimizi büyük gurur hisleri ile dolduruyor. Azerbaycan`ın devlet başkanı olarak şundan dolayı ben kendimi mutlu hissediyorum ki, bugün Azerbaycan halkı sağlıklı, güzel, üstün yeteneklere sahip gençlere sahip bulunuyor.

Azerbaycan son yıllarda büyük sınavlardan geçerek büyük zorlukların üstesinden gelmiştir. Geride bıraktığımız altı yıl Azerbaycan`ın bağımsızlığının korunduğu, geliştirildiği yıllar oldu, Azerbaycan`da bağımsız devletin, bağımsız ekonominin oluştuğu yıllar oldu. Biz bütün bu sınavları, sıkıntıları büyük ustalıkla atlattık. Azerbaycan`da sağlam bir atmosfer, toplumsal siyasal istikrar sağlanmıştır. Azerbaycan`ın geleceği çok net görünüyor ve biz bu geleceğe umutla bakıyoruz. Azerbaycan`da yapılan tüm bu çalışmaların arasında elde olunan en büyük başarılardan birisi söz konusu yıllarda ülkemizde sağlam, yüksek düşünce sahibi, halkına, vatanına, toprağına sınırsız bağlılık duyguları ile çalışan gençlerin bulunmuş olmasıdır.

Sevgili evlatlar, sizin gibi gençleri, gençliği olan Azerbaycan yenilmezdir, sarsılmazdır! Şundan dolayı ben çok sınırsız sevinç duymaktayım, Azerbaycan`ın geleceğini emin ellerde bulunduracak olan, Azerbaycan`ı daima bütün kötülüklerden koruyacak, Azerbaycan`ın bağımsızlığını, demokratik devletini savunacak gençliği var. Bunlar sizlersiniz, değerli evlatlar! Siz bugün, bu bayram gününde bu sarayda kendi yeteneklerinizi gözler önüne serdiniz - çeşitli spor gösterileri, danslar, şarkılar. Tüm bunlar Azerbaycan gençliğinin yüksek yetenek sahibi olduğunu gösteriyor, Azerbaycan`ın şimdiki gençlerinin yeteneğini, becerisini, gücünü, aklını, yüksek kültürünü yansıtıyor. Sizi bu başarılarınızdan dolayı kutlar ve şundan emin olduğumu belirtmek isitiyorum ki, siz her geçen gün toplumumuzu yeni yeni başarılarınızla sevindireceksiniz ve Azerbaycan`ı daima zirvelere taşıyacak, ileriye götüreceksiniz.

Sizin başlıca göreviniz Vatana, ülkemize, öz toprağımıza her zaman bağlı kalmaktır. Hiçbir genç bunu hiçbir zaman unutmamalı. Ne olursa olsun, vatana, halkına, ülkesine, devletine bağlılık her gencin sonsuluğa kadar yaşamasını sağlayacak ve ona toplumda kendine uygun istediği yeri bulma olanağını sunacaktır. Ben sizin her zaman sadakatli olmanızı dilerim. Sizin şunu bilmeniz gerekir, şimdi bizim bağımsız ülkemiz, bağımsız devletimiz var, öz Azerbaycanımız var. Bu bizimdir, bu sizindir, bu sonsuza dek Azerbaycan halkınındır ve biz her zaman bağımsız olacağız. İnsan kendi evini, evlatlarını, anne babasını, kendi emlakını, eşyasını nasıl savunuyorsa, her genç, her Azerbaycanlı, Azerbaycan`ın her vatandaşı da aynı zamanda kendi öz Azerbaycan toprağını, Azerbaycan Cumhuriyeti`ni savunmalı, gözü gibi sakınmalıdır.

Sizin şeref borcunuz vatandaşlık ödevini yerine getirmek, Azerbaycan`ın ulusal ordusunda, silahlı kuvvetlerinde askerlik hizmetini yapmaktır. Şunu bilmeniz gerekir, halkımız önceleri de gençleri askerlik görevlerini yerine getirmeleri yönünde yetiştirmiştir. Bizim gençlerimiz 20. yüzyılın savaşlarında kahramanlık örnekleri sergilemişler. Biz Azerbaycan`ın kahraman evlatları ile her zaman gurur duymuşuzdur ve onların anısı her zaman kalbimizde yaşayacaktır.

Fakat şimdi her Azerbaycanlı genç şunu bilmeli, anlamalı, bilincine varmalı ki, onun sadece ve sadece kendi Vatanı, öz toprağı, halkı için kendi öz ordusunda askerlik hizmetini yerine getirmesi gerekiyor. Bu nedenle de bugün ve gelecekte her gencin askerlik hizmeti öncekilerinden tamamen farklılık içermektedir. Askeri hizmet her gencin kalbinde büyük bir dilek olarak yaşamalıdır. Anne babalar kendi evlatlarını yetiştirdiklerinde onlara verdikleri nasihatların arasında en birinci nasihat, en birinci anne baba isteği erkek evladının askerlik hizmeti olmalı. Her Azerbaycan evladı çocukluğundan beri askerlik hizmetini yerine getirmek için can atmalı. O bunun için özen göstermeli, acele etmeli, askere alınma yaşını sabırsızlıkla beklemeli ve askerliğini yaparak vatan, millet önünde kendi şeref borcunu yerine getirmelidir.

Bugün Azerbaycan`ın Ulusal Ordusunda on binlerce genç sadakatla vatan hizmetini yerine getirmektedir. Ben onların hizmetini ve bugün Azerbaycan ordusunda bulunmalarını, ülkemizin topraklarını savunmalarını yüksek değerlendiriyorum ve bu bayram günü orduda askerliğini yapan bütün Azerbaycan gençlerini özellikle kutluyorum. Azerbaycan ulusal ordusunun güçlenmesi, kuvvetlenmesi her vatandaş için, her genç için, her çocuk için önemlidir. Zira biz kendi vatanımızı, bağımsız devletimizi, ülkemizi, cumhuriyetimizi her zaman savunma gücüne sahip olmalıyız. Şunu da bizim ordumuz yapmalı- gerek bugün, gerekse de gelecekte.

Azerbaycan Ulusal Ordusunun güçlendirilmesi ve gelişmesi bugün bizim önümüzde duran en önemli görevlerden biridir. Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgalciliği sonucunda Azerbaycan`ın toprak bütünlüğü ihlal edilmiştir. Azerbaycan topraklarının %20`si halen Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgali altındadır. İşgale uğramış topraklardan bir milyondan fazla Azerbaycan vatandaşı, o bölgelerin sakinleri zorla göç ettirilmiş, birçokları Azerbaycan`ın öteki çeşitli bölgelerinde kamplarda yaşıyorlar. Biliyorsunuz, biz Mayıs 1994`te askeri operasyonlar durdurulmuş, ateşkesle ilgili anlaşma imzalamışız ve sorunun barış yolu ile çözümü için çalışıyoruz. Bu alanda çok işler yapılmış, bugün de yapılıyor ve gelecekte de yapılacaktır. Ben tam eminim ki, biz sorunun barışçıl yoldan çözümünü sağlayacağız.

Fakat bunun yanı sıra bizim ordumuzun güçlendirilmesi gerekir. Şöyle güçlendirilmeli, Azerbaycan devleti kendine uygun kudretli bir orduya sahip olsun diye. Ve şöyle güçlendirilmeli, ordumuz Azerbaycan`ı her zaman savunabilsin diye. Tüm bunlardan dolayı Azerbaycan gençlerinin önünde duran en öncelikli, en baştaki görev ordu ile ilişkileri güçlendirmek, askerlik hizmetini yerine getirmek, orduya ilgi, özen göstermek, orduyu yüceltmektir. Orduda, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinde görev alan herkes toplumun en saygın, en itibarlı insanı olmalı.

Değerli gençler! Gençlik çağını iyi değerlendirin, iyi bir öğrenim yapın, kendinizi daha iyi bir yaşama hazırlayın. Gençlik yılları bir daha ele geçmez. Yaş ilerledikçe insan bu yılları her zaman hasretle anıyor. Siz gençler belki de şimdi bunun bilincinde değilsiniz, fakat biz - yaşlı insanlar bunu çok iyi anlıyoruz. Her olgun insan kendi gençliğini her zaman sevgiyle anıyor ve hem de gençlik döneminde boşuna kaybedilen zaman, boşa geçen günler için hep kendini kınıyor, üzülüyor. Bu nedenle de gelecekte de kendinizi yargılamamanız için, gençliğinizde yapmadığınız herhangi bir işten dolayı üzülmemeniz için ben size bir tavsiyede bulunuyorum: Gençlik günlerinı, aylarını, gençlik yıllarını iyi değerlendirin, boşa zaman harcamayın, iyi okuyun, iyi eğitim görün. Kendinizi hayata, iş yaşamına, geleceğe iyi hazırlayın.

Sevinçli durum şu ki, son yıllarda Azerbaycan çok büyük sıkıntıları atlatarak kendi okulunu koruyabilmiştir. Azerbaycan`da okullar, üniversiteler, yüksek öğretim kurumları şimdi artık olağan bir biçimde faaliyetlerini sürdürüyorlar ve gençlerimiz herhangi bir kısıtlama olmadan, diledikleri gibi, özgür eğitim görme olanağını kazanmışlar. Umuyorum ki, bizim bugünkü gençlerimiz öncekilerinden daha yüksek düzeyde eğitim görebilecek ve gelecekte daha geniş bilgi sahibi, daha yüksek seviyeli insanlar olacaklar.

Bizim arzumuz, temennimiz şu ki, gençlerimiz, Azerbaycan gençleri sağlıklı olsunlar. Fiziksel ve ruhsal - hepsi bizim gençler için önemli faktörlerdir. Şunun altını memnunlukla çiziyorum, Azerbaycan`ın gençliği esas itibariyle sağlıklıdır. Azerbaycan sporcuları bugün güzel spor gösterileri yaptılar. Bizim gençlerimiz arasında dünyada çeşitli spor yarışmalarına katılarak yüksek ödül, unvan kazanmış olan ne kadar fazla dünya şampiyonlarımız var. Bunlar bizi çok sevindiriyor. Fakat bunların yanı sıra, her genç fiziksel sağlığı için çalışmalı, daima spor yapmalı, beden eğitimi ile uğraşmalıdır. Beden eğitimi her gencin yaşamının ayrılmaz bir parçası olmalı. Verimli çalışmalarda bulunmak, halka ülkeye hizmet etmek için Azerbaycan`da her gencin sağlıklı olması gerekir.

Aynı zamanda ruh sağlığı çok önemlidir. Halkımızın ulusal, manevi gelenekleri, kültürel milli değerleri her zaman, yüzyıllar boyunca halkımızı yüksek maneviyat ortamında yetiştirmiş, geliştirmiş, yaşamasını sağlamıştır. Biz ulusal, dini, manevi geleneklerimizin, değerlerimizin her zaman en yüksek maneviyatı yansıtmış olmasından dolayı gurur duyabiliriz. Biz çalışmalıyız ki, bu manevi değerlere daima bağlı kalalım. Her genç kendi kökenlerine bağlı kalmalı, ulusal kökenlerine, manevi kökenlerine bağlı kalmalıdır. Bizim kenid kökenimiz çok sağlam ve biz onunla gurur duyabiliriz. Her gencin yaşamını başarıyla sürdürmesi için kökenlerine bağlılığı en temel etkendir.

Biz çağdaş bir dünyada yaşıyoruz. Azerbaycan bağımsız, özgür ve açık bir ülkedir, dünyanın tüm ülkeleri ile çok yönlü ilişkiler kuruyor ve bundan sonra da kuracaktır. Bugünkü yaşamımızın kendine özgü niteliği şu ki, biz o kapalı ortamdan kurtulmuşuz. Biz özgürüz, bağımsızız, dünyaya açığız ve bundan verimli bir biçimde faydalanmamız gerekir. Ülkemizi, halkımızı dünyaya olduğu gibi tanıtmak ve halkımızın manevi değerlerini, başarılarını dünyaya sergilemek bizm temel hedeflerimizden biridir. Bunların hepsini anlamak, bu görevleri akıllıca, zekice yaşama geçirmek gerekir. İşte bu nedenle de bizim ulusal, manevi değerlerimizin genel beşeri değerlerle sentezi, birleştirilmesi gerekir, halkımızın manevi dünyasını zenginleştirmiş ve bundan böyle de zenginleştirecektir. İşte bu, bizim gelecekte izleyeceğimiz stratejik yolumuzdur.

Fakat bu yolla ilerlediğimizde biz hiçbir zaman yanlışlara izin vermemeli, bize yabancı olan, manevi değerlerimize aykırı olan unsurların toplumumuza, halkımızın, gençlerin ahlakına etki yapmasına izin vermemeliyiz. Serbest ekonomi, piyasa ekonomisi Azerbaycan için çok büyük başarılar sağlamış ve bundan böyle de sağlayacaktır. Fakat aynı zamanda bu serbest ekonominin, piyasa ekonomisinin, girişimciliğin toplumumuzu olumsuz bir biçimde etkileme tehlikesi de bulunuyor ve onların bazıları artık gözlemlenmektedir. Bu nedenle de piyasa ekonomisini geliştirerek Azerbaycan`da işveren kesimini oluşturarak, tüm bunları kendi manevi değerlerimize özenerek yapmalıyız. Bu süreçlerde Azerbaycan`a yabancı olan, toplumumuza zarar veren olumsuzlukların topluma yansımasına, etkilemesine ve toplumumuzu içinden çürütmesine hiçbir zaman izin vermemeliyiz. Şu da bizim görevimizdir ve bunun yanı sıra, değerli gençler, sizin görevlerinizdir.

Bu görevleri yerine getirmek için biz kendi adımıza gerekli önlemleri alıyoruz ve bundan böyle de alacağız. Siz biliyorsunuz, ben son günlerde bu konuda çok ciddi kararlar almışım, kararnameler imzalamışım. Ben Azerbaycan`da son beş altı senede yapılmış olan birçok gazinoların, kumarhanelerin, gece külüplerinin faaliyetinin durdurulmasına ilişkin kararlar imzalamışım. Azerbaycan`ın, halkımızın maneviyatına aykırı olan, ahlakını bozan unsurların, onları yaygınlaştıran çeşitli tesislerin ortadan kaldırılması yönünde kararlar almışım. Düşünüyorum ki, benim bu kararlarımı siz destekliyor, onaylıyorsunuz, bizden yanasınız ve onların yaşama geçirilmesi içim etkin katkılarda bunlunacaksınız. Benim bu kararlarımın hepsi sadece ve sadece halkımızın, toplumumuzun sağlığının, gençlerimizin sağlığının korunmasına yöneliktir. Tüm bu karardaki, tüm bu çalışmalardaki amacım şu: halkımızın, her Azerbaycan vatandaşının, özellikle siz gençlerin sağlıklı bir ortamda yetiştirilmesi, ahlakımızın sağlam olması.

Alkollü içeceklere bağımlılık insanların ne kadar fazla zor durumlara düşmelerine neden oluyor. Çeşitli uyuşturucu maddeleri kullanmak, özellikle gençlerin büyük belalarla, hastalıklarla karşılaşmasına ve nihayet insanların ölümüne yol açıyor. Biz bunların Azerbaycan`da yaygınlaşmasına izin vermemeliyiz. Bu, sadece sizin ve sadece sizin, gençlerin sağlığı içindir.

Değerli gençler önümüzde duran görevler sizin hepinize bellidir. Ben yalnızca birkaç noktaya değindim. Eminim, siz önümüzde duran görevlerin hepsini şerefle yerine getireceksiniz, eğitimde, iş yaşamınızda, hayatta, ailede, toplumumuzun herbir alanında başarılar kazanacaksınız. Ben bundan eminim. Ben sizleri gördükçe ruhum daha da ferahlıyor, sizler bana ilham veriyorsunuz ve sizden esenlenerek Azerbaycan`ı daha kudretli yapmak için gayret ediyorum. Emin olabilirsiniz, Azerbaycan devleti, Azerbaycan Cumhurbaşkanı gençlerimizin bütün haklarının garantörüdür ve bundan böyle de garantörü olacaktır. Emin olabilirsiniz, Azerbaycan gençlerinin daha iyi koşullarda yaşaması, eğitim görmesi için, daha iyi iş olanaklarının sağlanması için bundan böyle de elimizden geleni yapacağız. İnanın, Azerbaycanı mutlu bir gelecek bekliyor ve bu mutlu geleceğin kurucuları da sizlersiniz.

Ben birkez daha söylüyorum: Size güveniyorum, size inanıyorum ve size güvenerek şimdiye kadar daha emin bir biçimde çalıştım ve bundan böyle de çalışacağım. Sizlere, Azerbaycan gençlerine esenlikler, mutlu bir yaşam, mutlu bir gelecek dilerim.

Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler!