Виступ Президента Азербайджанської Республіки Гейдара Алієва на міжнародній конференції в Баку з відновлення історичного Шовкового шляху - 8 вересня 1998 року


scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Шановні голови держав та делегацій!

Пані та панове!

В історії людської цивілізації дороги, транспортні шляхи завжди відігравали величезну роль, впливаючи на всі сторони життя - політику, економіку, культуру. Одним із яскравих прикладів і символів цього є Великий шовковий шлях - глобальне, унікальне явище, що увібрало в себе тисячолітню історію багатьох країн і народів, стародавню культуру Китаю, великі географічні відкриття європейців, досягнення середньовічного мусульманського Ренесансу та багато іншого.

Як невід'ємна частина людської історії, Великий шовковий шлях пережив періоди піднесення та спаду. З початком епохи воєн, ідеологічних і геополітичних протистоянь, розділових ліній він зник з нашого життя, перетворившись на красиву легенду.

Але закінчилася «холодна війна», здобули незалежність народи; загальнолюдські цінності, демократичні норми, інтеграційні процеси стали домінуючими у світовій політиці. Ідея Великого шовкового шляху знову виявилася затребуваною самим ходом історії.

Треба віддати належне далекоглядному рішенню комісії Європейського Союзу, за ініціативою якого в травні 1993 року в Брюсселі відбулася спеціальна зустріч держав Кавказу та Центральної Азії, присвячена обговоренню стратегії розвитку національних та міждержавних транспортних, торговельних комунікацій.
Створена на цій зустрічі програма транспортного коридору Європа - Кавказ - Азія (ТРАСЕКА), стала одним з найдинамічніших, економічно ефективних проектів, які реалізуються на євразійському просторі.

За п'ять років, що минули, завдяки тісній співпраці країн-учасниць програми, активній підтримці комісії Європейського Союзу, виконана велика робота з модернізації та будівництва комунікаційних об'єктів, розробки відповідних законів і кодексів, підготовки кадрів, вдосконалення митної і тарифної політик.

Важливою подією для розвитку цієї програми стало підписання в травні 1996 року в місті Серахс, в Туркменістані, Угоди про врегулювання транзитних перевезень між Азербайджаном, Грузією, Туркменістаном та Узбекистаном, до якої згодом приєдналися й інші держави. Завдяки даній угоді було знижено на п'ятдесят відсотків тарифи, спрощено митні процедури, забезпечено безпеку та збереження перевезень. В результаті цього за останні роки збільшився майже в десять разів обсяг товарообміну між Європою та Азією Транскавказьким коридором.

Успішне здійснення програми ТРАСЕКА створило базу для підняття нашої співпраці на більш високий рівень - прийняття програми щодо відновлення Великого шовкового шляху, чому й присвячена наша конференція.

Підготовлені робочою групою ТРАСЕКА «Основна багатостороння угода про міжнародний транспорт щодо розвитку коридору Європа - Кавказ - Азія», її технічні додатки, Бакинська декларація мають важливе економічне, політичне, історичне значення.

Їх прийняття сприятиме розвитку торгівлі, освоєнню та транспортуванню природних ресурсів, взаємовигідному економічному співробітництву в регіонах Європи, Чорного моря, Кавказу, Каспійського моря та Азії.

Відновлення історичного Великого шовкового шляху, залучення до нього нових країн і регіонів стане сильним імпульсом для зближення та взаємозбагачення наших народів, зміцнення незалежності та суверенітету наших незалежних держав, успішного здійснення в них демократичних, ринкових реформ, сприятиме забезпеченню миру, стабільності та безпеки для всіх .

Великий шовковий шлях бере початок з минулого, але є дорогою в майбутнє. І я вірю, що якщо ми йтимемо нею разом, співпрацюючи, поважаючи та підтримуючи один одного, ця дорога приведе наші народи до добробуту та процвітання.

Дякую за увагу.