Виступ Президента Азербайджанської Республіки Гейдара Алієва на міжнародній конференції з питань законодавства щодо біженців, прав людини та міграції - Баку, 14 листопада 1994 року


Шановні пані та панове!

Шановні учасники конференції!

Поважні гості!

Я дуже високо оцінюю проведення в Азербайджанській Республіці такої конференції. Вважаю роботу, яка виконана протягом трьох днів учасниками конференції, обговорення, що відбулися, дуже важливими для життя Азербайджанської Республіки. Висловлюю учасникам та організаторам конференції своє шанування.

Конференція була присвячена темі, яка дуже цікавить зараз світову громадськість і є дуже важливою для неї, особливо для Азербайджанської Республіки, для нашого народу. Ці питання дуже важливі для суспільно-політичних процесів, що протікають сьогодні в світі, і представляють для Азербайджану особливу важливість. І тому я висловлюю свою подяку Організації Об`єднаних Націй, її Верховному комісаріату у справах біженців, представництву ООН в Азербайджані, представництву Верховного комісаріату ООН у справах біженців в Азербайджані і Верховній Раді Азербайджанської Республіки, які виявили ініціативу у зв`язку з проведенням цієї конференції і забезпечили її організацію.

Проблема біженців завжди була актуальною протягом історії людства. Але найбільша увага міжнародними організаціями була прикута до цієї проблеми у середині ХХ століття, після закінчення другої світової війни. Прийняття в 1961 році Організацією Об`єднаних Націй спеціального рішення, що стосується біженців і рішення, прийняті в 1967 році у зв`язку з визначенням статусу біженців, є проявом більш глибокого, ґрунтовного ставлення до цієї проблеми.

Після прийняття цих важливих рішень ООН у світі загалом, у різних регіонах земної кулі, в окремих країнах було зроблено багато, був накопичений великий досвід. В даний час Верховний комісаріат ООН у справах біженців проводить велику роботу, займається питаннями щодо біженців на дуже високому рівні. Ці заходи дуже важливі для суспільства, людей, для кожної людини окремо, є важливими і для захисту прав людини. Сьогоднішня конференція також є складовою частиною цих заходів.

Як частина світової спільноти, азербайджанський народ, незалежна Азербайджанська Республіка високо оцінюють діяльність Верховного комісаріату ООН у справах біженців з часу його створення по теперішній час. Сьогодні я ще раз хочу висловити до цього наше ставлення. Ми висловлюємо надію на те, що ООН, її Верховним комісаріатом у справах біженців буде виконана після цього ще більша робота. В останні роки проблема біженців у світі ще більше загострилася, кількість біженців ще більше зросла. У багатьох регіонах світу проблема біженців призвела до великих бід, до трагедії народів, людей, країн. Тому ця проблема зараз є однією з найважливіших у низці загальнолюдських, загальносвітових проблем.

Останнім часом у своєму житті з цими проблемами зіткнувся і азербайджанський народ, незалежна Азербайджанська Республіка. Вони є основними причинами труднощів, напруженості, які виникли зараз в житті Азербайджанської Республіки. Тому ці проблеми нам близькі, ставлення до них має для нас велике значення. Ми виявляємо до цієї проблеми особливий інтерес і послідовне вирішення цієї проблеми є дуже важливим для сьогодення і майбуття Азербайджанської Республіки.

Саме з цієї причини проведення в Азербайджані такої гідної довіри конференції є необхідністю, що виникає з ситуації, що склалася в нашій республіці, а також свідчить про те, що ООН, міжнародні організації вже відчувають те, наскільки загострилася в нашій країні проблема біженців. Проведення в Азербайджані подібної конференції є проявом великої турботи, яку виявляє ООН, всі міжнародні організації до Азербайджанської Республіки, й уваги, що надається проблемі біженців, наявній у нашій країні. Я ще раз хочу висловити свою вдячність і подяку за цю турботу, за цю увагу і ставлення. Хочу висловити свою впевненість у тому, що ця гідна довіри конференція дасть дієві результати для вирішення в Азербайджанській Республіці проблеми біженців і, в цілому, виходу нашої країни з цієї важкої ситуації, в якій вона опинилася.

Ви, учасники конференції, аналізували в ці дні як в масштабі республіки, так і в міжнародному масштабі правові аспекти, гуманітарні сторони цих проблем, питання статусу біженців, вимушених переселенців, питання, пов`язані із законодавством. У зв`язку з цим, як мені відомо, особливу увагу було приділено Вами питанням надання гуманітарної допомоги біженцям. Ви обговорили проблеми прав людини в світлі проблеми біженців. Без сумніву, все це дуже важливо. Ми вважаємо це новим великим кроком на шляху до наших майбутніх справ і сподіваємося, що в цих сферах після такого значного наукового, теоретичного і, одночасно, практичного аналізу та обговорень в цілому відбудуться зміни. Я думаю, що зробивши на прикладі Азербайджану необхідні висновки, ООН, її Верховний комісаріат у справах біженців, міжнародні організації, міжнародні правові органи, ймовірно, зможуть прийняти певні нові рішення з цього приводу. Ми вважаємо все це дуже важливим. Однак найголовніше для нас полягає в тому, щоб після цієї конференції у вирішенні проблеми наших біженців з`явилися певні зміни, були досягнуті певні позитивні результати.

Протягом останніх років, десятиліть кількість біженців та вимушених переселенців в світі, без сумніву, зросло. Це відбувається в результаті як конфліктів, що виникають між державами, так і конфліктів в окремих регіонах, пов`язаних з національними та етнічними проблемами. У той же час це пов`язано з діями, нехтуванням окремими силами, окремими державами, або однією державою, однією силою прав іншої держави, нації, захоплення її земель, застосування щодо неї насильства.

Азербайджанський народ, зазнавши страждань, що випали в останні роки на його долю, глибоко усвідомлює всю важкість для людства проблеми біженців. Наш народ глибоко усвідомлює важкість становища біженців, вимушених переселенців у всіх куточках світу, вважаючи муки, яких вони зазнали своїми муками. У кожному з регіонів світу ситуація з біженцями, вимушеними переселенцями має свої особливості. Це і різні причини, і різні, часом дуже відмінні один від одного ситуації, в які потрапили біженці. Однак ми вважаємо, що ситуація з біженцями, вимушеними переселенцями на території Азербайджанської Республіки є найважчою, найбільш складною і найбільш нестерпною. Причина виникнення біженців і вимушених переселенців у нашій країні дуже відрізняється від причин виникнення схожих проблем в інших регіонах, і все це для Азербайджанської Республіки, невеликої країни, створює вкрай важкі проблеми.

Ви, учасники конференції, обговорюючи проблеми біженців, вимушених переселенців, проблеми прав людини, говорили про те, щоб певною мірою розділити ці питання по групах, тобто йшлося про окремий статус для біженців і окремий статус для вимушених переселенців, що є природним. У нашій республіці є і біженці, і вимушені переселенці. Їхні права, без сумніву, було порушено. Якщо залишити осторонь питання прав, статусу - з моральної, політичної сторони всі вони є для нас біженцями. Вважаємо, що до всіх людей, які живуть у нашій республіці у становищі біженців, треба ставитися як до біженців.

Учасникам конференції і, особливо, Верховному комісаріату ООН у справах біженців, відома набагато краще загальносвітова статистика. Але і ми, проаналізувавши ці проблеми, провівши певні порівняння, маємо підстави говорити про те, що наявність в такій маленькій країні з 7-мільйонним населенням, як Азербайджанська Республіка, понад одного мільйона біженців є жахливою обставиною. Навряд чи з такою обставиною можна зіткнутися в ще якомусь регіоні світу.

Відомо, що наявність в нашій республіці такої кількості біженців є результатом спочатку політичних, а потім і військових дій, розпочатих Вірменією, вірменськими націоналістичними колами з метою посягання на Азербайджанську Республіку, територію Азербайджану. Все це почалося в 1988 році. У тому році всі азербайджанці, що проживали у Вірменії, в результаті насильства, переслідувань, серйозних провокацій, інших фізичних дій були насильно виселені звідти. Вони були змушені переселитися в Азербайджан. Після цього в Азербайджан з інших регіонів переселилася частина ахиських турків. Перебуваючи у важкій ситуації, Азербайджан, який прийняв біженців з Вірменії, прийняв також і біженців з інших регіонів, інших країн - ахиських турків. Після цього в результаті війни, військової агресії щодо Азербайджану змушені були покинути рідні домівки й перетворитися на біженців на території Азербайджану вже громадяни нашої країни.

Як я вже сказав, зараз в Азербайджані є понад мільйон біженців. Це - трагедія кожної сім`ї, яка опинилася у становищі біженців. Це - трагедія кожного громадянина, який перетворився на біженця. Це - трагедія азербайджанського народу, Азербайджанської Республіки. Без сумніву, міжнародна громадськість, міжнародні організації повинні бути більш уважні до цієї ситуації, в яку потрапив Азербайджан, до трагічного становища нашої країни. Повинні більше допомагати. Я високо оцінюю діяльність, що проводиться в останні роки ООН, її Верховним комісаріатом у справах біженців, всіма міжнародними організаціями, що має відношення до біженців, пов`язана з агресією Вірменії щодо Азербайджану, окупацією наших земель. І перед обличчям учасників конференції, перед обличчям світової громадськості висловлюю сьогодні всім цим організаціям від імені азербайджанського народу, від імені Азербайджанської Республіки, від свого імені особливу подяку і вдячність.

Однак у той же час, в ім`я істини, для більш детального ознайомлення всіх міжнародних організацій, міжнародної громадськості зі становищем біженців в Азербайджані, хотілося б сказати наступне: на жаль, про цю ситуацію, в яку потрапив Азербайджан, відомо не всім верствам світової громадськості. Можливо, це сталося через нашу слабку діяльності, що стосується цього питання. В той же час, можливо і через те, що міжнародні організації не знали про ситуацію з біженцями в Азербайджанській Республіці, і в цілому, про наявність в нашій країні такої важкої проблеми з біженцями, бо недостатньо глибоко відчули це трагічне становище, в якому знаходиться Азербайджан. Ми бачимо це читаючи пресу, відчуваємо це під час зустрічей, переговорів в окремих країнах. Поряд із позивним, що було зроблено, є ще великі недоліки, можу сказати, що належна увага до проблеми біженців поки відсутня.

Вважаю, що ця конференція, що вперше відбулася в нашій країні, дуже компетентна, з широким представництвом, гідна довіри. Конференція повинна стати в Азербайджані поворотним моментом з точки зору повністю об`єктивного ознайомлення світової громадськості зі становищем біженців у нашій країні. З огляду на це, ми багато очікуємо від роботи конференції, від діяльності представників зарубіжних країн, міжнародних організацій, покладаємо на них великі надії.

Сподіваюся, що ситуація, в яку потрапив Азербайджан, була глибоко проаналізована в ході роботи конференції. Були проаналізовані факти окупації в результаті агресії Вірменії 20 відсотків земель Азербайджану, вигнання з цих земель населення, факти того, в якій важкій ситуації перебувають ці люди, що перетворилися на біженців. Вам вже відомі факти руйнування на окупованих землях, і, напевно, вони Вами проаналізовані. Також Вам, учасникам конференції, відомо про завдані Азербайджанській Республіці у зв`язку з цим як матеріальної, так і моральної шкоди, про збитки, завдані нашій історії, духовності, минулому. Тому я не бачу необхідності зупинятися на цифрах або ж окремих фактах.

Понад 200 тисяч азербайджанців, вигнаних після 1988 року з території Вірменської Республіки, понад 50 тисяч ахиських турків, азербайджанці, вигнані з рідних домівок з території Нагірного Карабаху, і, нарешті, азербайджанці, вигнані з семи районів навколо Нагірного Карабаху - всі разом вони складають мільйонну армію біженців. Їх проживання у важких умовах в інших регіонах Азербайджану, з одного боку, свідчить про ступінь важкості, трагічності ситуації, в якій знаходиться наша країна, а з іншого боку, про те, наскільки терплячий, стійкий азербайджанський народ, наскільки сильні та гуманні ці люди, що перетворилися в біженців і перенесли стільки страждань, чиє життя таке трагічне.

Не настільки важко уявити, які труднощі для Азербайджанської Республіки, її уряду та громадян створює утримання такої великої армії біженців. Наша країна знаходиться в умовах війни, живе в умовах соціально-економічної кризи, і що останнім часом, можна сказати, в умовах залізничної блокади. Можливості розвитку або ж будівництва економіки Азербайджану на даний час з певних причин повністю обмежені.

Однак історія довела те, що азербайджанський народ дуже терплячий, стійко подолав труднощі у дуже важкі періоди своєї історії і здобув національну свободу, свою незалежність. Наш народ подолає і ці труднощі, пройде через них, впорається з ними.

Сьогодні я перед обличчям учасників конференції хочу висловити свою повагу і шанування всім біженцям в Азербайджанській Республіці, які живуть у важкій ситуації, що зазнають страждань, які живуть у наметах, тим, у яких часом немає можливості придбати харчі, але які терплять, живуть відчуттям вірності своєму народу, республіці, землі. Від імені учасників конференції я вітаю з цієї зали всіх біженців, які живуть в Азербайджані, і хочу запевнити їх у тому, що азербайджанська держава зробить все, щоб поліпшити їхнє становище. Століття чорних днів коротке. Вони перестануть бути біженцями і повернуться в рідні домівки і всі ці тяжкі дні залишаться позаду.

Усі тяготи з утримання більше одного мільйона біженців лягли на Азербайджанську Республіку, азербайджанську державу. Це природно, це наше завдання і кожен громадянин Азербайджану, в першу чергу, державні органи Азербайджану повинні вважати турботу про біженців, діяльність з вирішення їх проблем найпочеснішим своїм обов`язком. Думаю, що ми з кожним днем все виразніше усвідомлюємо всю важливість питання щодо надання біженцям моральної підтримки,тобто уваги і турботи, і сподіваюся, що це питання і надалі буде залишатися в центрі нашої уваги.

У той же час хочу сказати перед обличчям учасників конференції, і особливо перед нашими гостями із зарубіжних країн, про те, що гуманітарна допомога, яка надходить з багатьох країн, міжнародних організацій для біженців, з метою створення для них певних мінімальних умов, є для нас великою підтримкою.

Хочу висловити свою впевненість у тому, що матеріали конференції, заяви, прийняті її учасниками посприяють більшій інформованості світової громадськості, міжнародних організацій про становище азербайджанських біженців, в результаті чого обсяг різнобічної допомоги, що надається азербайджанським біженцям, зросте. Біженці живуть цими надіями. Я б побажав того, щоб ці надії виправдалися, щоб, поки азербайджанські біженці знаходяться в такій ситуації, їм би після цього надавалася ще більша допомога.

Вважаю, що робота конференції показала також і те, що у порівнянні з чисельністю біженців в Азербайджанській Республіці, а також нинішнім їх важким становищем, обсяг гуманітарної допомоги, що надходить до Азербайджанської Республіки із зарубіжних країн, є недостатнім. Хотілося б, щоб це було взято до уваги, і сподіваюся, що обсяг гуманітарної допомоги, що надаватиметься після цього азербайджанським біженцям, ще більше зросте, а її якість ще більше покращиться. У той же час ми зовсім не думаємо, що в Азербайджані завжди будуть біженці. Я впевнений в тому, що ці проблеми буде вирішено. В першу чергу, будуть звільнені окуповані вірменськими збройними силами землі Азербайджану, будуть створені умови для повернення біженців на свої рідні землі й вони повернуться до своїх домівок. Якщо є справедливість, якщо міжнародні організації дійсно зможуть вирішити все по справедливості, то біженці, вигнані з Республіки Вірменія також повернуться в свої домівки. Ось вже 50 років, як ахиські турки є біженцями. Незважаючи на те, що минуло стільки років, змінилися покоління, вони все одно хочуть повернутися на рідні землі. Ми виступаємо за те, щоб збулися і ці мрії, в той же час, ми готові до того, щоб вони до того часу жили в нашій країні.

Без сумніву, історичні процеси, що відбуваються в світі, суспільно-політичні зміни, що відбуваються, зможуть запобігти в ХХ столітті таким фактам, як порушення кордонів окремих країн, вигнання людей з рідних домівок, насильницького вигнання великої кількості людей зі своїх земель. Життя все розставить по місцях. Азербайджанці будуть жити на територіях, де вони жили впродовж століть, повернуться в рідні домівки. Цими сподіваннями живе, і житиме азербайджанський народ, і якщо цього не доведеться побачити нашому поколінню, то це побачать майбутні покоління.

Але зараз перед нами стоїть завдання звільнення окупованих, з 1988 року Збройними силами Вірменії, земель Азербайджану, забезпечення недоторканності визнаних на основі міжнародних правових норм кордонів, територіальної цілісності Азербайджану. Вирішення цих проблем є для нас, для Азербайджанської Республіки першочерговим завданням, і ми займаємося вирішенням цих проблем, і будемо займатися з повною рішучістю й надалі.

Ви знаєте про те, що у війні між Вірменією та Азербайджаном, що триває понад шість років, ось уже шість місяців, як досягнуто режим припинення вогню, який і зараз продовжується. За цей період ми зробили багато, здійснили безліч заходів, вели переговори, щоб вивести республіку із стану війни, покласти край війні, ліквідувати конфлікт мирним шляхом. Процес переговорів, ініціатив триває, і ми будемо займатися цим і сьогодні, і завтра, і в майбутньому. Ми прагнемо до того, щоб ця проблема була вирішена на умовах забезпечення територіальної цілісності нашої республіки. Для цього Збройні сили Вірменії повинні бути беззастережно виведені з окупованих територій Азербайджану, а вигнані з цих територій громадяни Азербайджану повинні повернутися на свої землі. Під цими територіями ми маємо на увазі райони навколо Нагірного Карабаху, і в тому числі Шушинський та Лачинський райони. Без сумніву, має бути забезпечений захист прав вірмен, що проживають в Нагірному Карабасі. Має бути обговорено питання статусу Нагірного Карабаху. Але все це має бути вирішено в рамках самої найголовнішої умови - за умови забезпечення територіальної цілісності, недоторканності кордонів Азербайджанської Республіки і повернення кожного громадянина нашої країни, що став біженцем, до своїх рідних домівок. Ми прагнемо до вирішення цієї проблеми і все це повинно бути вирішено з урахуванням життя, долі, сьогодення й майбутнього понад мільйона громадян, що живуть у становищі біженців.

Конференція присвячена проблемі прав людини. Права людини є сьогодні одним з основних принципів для затвердження в усьому світі демократичних процесів. Будуючи своє життя на основі демократичних принципів, Азербайджанська Республіка завжди буде прагнути дотримуватись принципу захисту прав людини. На сьогоднішній конференції можна було переконатися в тому, що якщо одну людину позбавляють права слова, або ж він стикається з певними обмеженнями, то це означає, що його права порушені. Мільйони азербайджанців були вигнані з рідних місць, втратили свої будинки, майно, були позбавлені могил своїх предків, своїх рідних домівок, де вони жили впродовж століть. Хіба це не є порушенням прав людини в масовому порядку, в страхітливій формі?

Ми були свідками того, як порушення прав окремих осіб, особистостей в окремих країнах засуджувалося великими політичними діячами інших країн або ж у парламентах або авторитетних міжнародних організаціях цих країн і для захисту цих прав проводились необхідні заходи. Це дійсно є захистом демократії, положень Гельсінкського акта про права людини. У такому разі, чому не б`ється сигнал тривоги, не піднімається шум у зв`язку з масовим порушенням прав одного мільйона азербайджанців, чому це питання не обговорюється в парламентах? Чому не висловлюють з цього приводу рішучі думки міжнародні організації? Зрозуміти це неможливо.

Користуючись цією можливістю я звертаючись до світової громадськості, до всіх міжнародних організацій, парламентів, глав розвинених демократичних країн, звертаючись до відомих громадсько-політичних лідерів, які ведуть самовіддану діяльність з утвердженням у світі демократії, звертаючись до всіх людей в світі, до всього людства, заявляю про порушення прав понад мільйона азербайджанців і закликаю до відновлення цих прав. Сподіваюся, що Верховний комісаріат у справах біженців Організації Об`єднаних Націй, який організував цю конференцію, представники ООН, міжнародних організацій доведуть сказані мною слова до уваги світової громадськості, своїх організацій. Одним з основних результатів цієї конференції я вважаю те, що світу стало відомо про порушення прав громадян Азербайджану, понад мільйон азербайджанців, і я закликаю до відновлення їх прав. Сподіваюся, що конференція здійснить і це своє завдання.

Робота конференції підходить до кінця. У зв`язку з успішним проведенням конференції і з великими надіями на її результати вітаю всіх Вас із завершенням цього заходу, і ще раз висловлюю свою вдячність міжнародним організаціям, Організації Об`єднаних Націй і всім іншим організаторам цієї конференції.

Висловлюю свою повагу і шанування мільйону біженцям, що живуть на території Азербайджанської Республіки, обіймаю всіх їх, висловлюю їм вдячність за їх терпіння, стійкість, патріотизм, вірність своїм землям, державі. Хочу запевнити їх у тому, що вони вийдуть із цього важкого становища, що всі громадяни незалежної Азербайджанської Республіки стануть господарями своєї долі, своїх прав. Дякуємо.

Українською мовою текст перекладено з азербайджанської за виданням «Гейдар Алієв: Наша незалежність вічна» (виступи, промови, заяви, інтерв`ю, листи, звернення, укази) - Азернешр, Баку - 1998, 2-й том, стор. 502-510