Лист Президента Азербайджанської Республіки Гейдара Алієва генеральному секретарю організації Міжнародна амністія пану Пьеру Сане - м. Баку, 17 липня 1998 року


Шановний пане Пьере Сане!

Висловлюю Вам вдячність за високу оцінку, дану Вами справі, яка проводиться в Азербайджані в галузі забезпечення прав та свобод людини.

Наша країна, яка обрала після набуття незалежності шлях, будівництва демократичної, правової та світської держави, почала створювати свої законодавчі акти на основі цінностей, одностайно прийнятих у міжнародному світі.

Для забезпечення прав та свобод людини та громадянина, у нашій країні надаются міцні гарантії права на життя, яке є природним і невіддільним правом кожної людини, визнано неприпустимим позбавлення людини життя. Таким чином, скасування в Азербайджані, вперше на Сході, смертної кари ще раз довело, що наша країна є світською державою.

Забезпечення прав людини, як невіддільна частина великих демократичних процесів, які відбуваються у нашій країні, є одним із питань, що постійно знаходиться у центрі уваги держави.

Добре відомо, що без миру неможливо повністю додержуватися прав людини. Мир - це умова, за якої всі люди вільні від насильства, страху, за якої забезпечується їх право на безпечне життя.

Тут хотів би особливо зазначити, що внаслідок озброєної агресії Вірменії проти Азербайджану, яка продовжується з 1988 року порушені елементарні людські права більш мільйона наших співвітчизників. Однак, незважаючи на це, Азербайджанська Республіка, продовжуючи свою миролюбну політику, досягла політичної стабільності, громадянської солідарності в країні, вже провела послідовну та цілеспрямовану роботу із захисту прав та свобод людини. Вважаю, що все це є наочним свідченням того, з якою повагою Азербайджан ставиться до прав людини, адже права людини є джерелом людяності. Права, що є фундаментом існування людини не є сторонніми будь-якій культурі та притаманні всім націям.

Поряд з тим, що у нашому повсякденному житті права людини знаходять своє реальне забезпечення, вони реалізуються правовими нормативними документами.

Таким чином, підписавши розпорядження з метою урочистого проведення в Азербайджанській Республіці 50-річного ювілею Всесвітньої декларації прав людини ООН, я затвердив програму заходів, які відбудуться з цього приводу. В програмі передбачено забезпечення навчання, щодо прав людини, для співробітників органів юстиції, суду, прокуратури, поліції, викладачів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі адвокатури та права. Впевнений, що проведення цих заходів слугуватиме розвиткові зв`язків між нашим урядом та Управлінням верховного комісара ООН з прав людини. Я також видав розпорядження про підписання програми співробітництва між урядом Азербайджанської Республіки та Центром Організації Об`єднаних Націй з прав людини.

З метою подальшого підвищення ефективності заходів, які вживають в галузі захисту прав людини, згідно з конкретним етапом розвитку Азербайджану, затверджена Державна програма із захисту прав людини. Сьогодні наша мета полягає у тому, щоб кожен усвідомив свою відповідальність у справі втілення в життя захисту прав людини.

Азербайджанська держава, яка живе ідеєю втілення прав людини в реальність, у життя кожної людини та суспільства, приєдналась до майже 20 міжнародних конвенцій та угод в галузі прав людини.

Мабуть, вам відомо, що указом "Про заходи в галузі забезпечення прав та свобод людини та громадянина", який я підписав у лютому цього року, я дав доручення Міністерству закордонних справ Азербайджанської Республіки про приєднання до "Другого факультативного протоколу Міжнародного пакту з громадських та політичних прав", що передбачає зобов`язання про повне скасування смертної кари, а також до інших міжнародних угод в галузі прав людини.

З великим задоволенням ми сприймаємо співробітництво з міжнародними організаціями, які діють в галузі прав людини, а також із неурядовими організаціями. Ми використовуємо усі наші можливості для розвитку співробітництва з Радою Європи, Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ, з міжнародною організацією з амністії, з Гельсінською організацією, що здійснює догляд за правами людини та іншими міжнародними організаціями.

З відповідальністю можу сказати, що робота, яка проводиться сьогодні у нашій країні в галузі захисту прав людини, здобуті цінності витікають із міжнародних норм та принципів, і саме через ці принципи Азербайджанська Республіка має намір і надалі забезпечувати гідність людини.

З повагою,

Гейдар Алієв,
Президент Азербайджанської Республіки.

Переклад з газети "Бакинский рабочий", 21 липня 1998 року.