Neft müqavilələri


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Oarabağ" neft strukturunda ARDNŞ ilə bir qrup xarici neft şirkəti - "LUKoyl" (Rusiya), ACİP (İtaliya), "Pennzoyl Kəspiən Development Korporeyşn" (ABŞ), LUKACİP (Rusiya - İtaliya) arasında birgə iş haqqında sazişin təntənəli imzalanma mərasimində çıxışı - "Gülüstan" Sarayı, 10 noyabr 1995-ci il
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı "Şahdəniz" yatağının birgə işlənməsi haqqında sazişin imzalanması mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 4 iyun 1996-cı il 
"Dan ulduzu" və "Əşrəfi" strukturlarının birgə işlənməsi haqqında sazişin imzalanması mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 14 dekabr 1996-cı il
Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Lənkəran-dəniz" və "Talış-dəniz" yataqlarının birgə işlənməsi haqqında sazişin imzalanması mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı - Paris, 13 yanvar 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Şahdəniz" neft yatağı üzrə müqavilə layihəsinin idarəetmə komitəsi üzvləri ilə görüşdə giriş sözü və yekun nitqi - Prezident Sarayı, 5 mart 1997-ci il
Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin görüşündə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - Moskva, Kreml, 3 iyul 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Abşeron", "Naxçıvan", "Oğuz" strukturlarının birgə işlənməsi haqqında üç sazişin imzalanması mərasimində nitqi - Vaşinqton, Ağ ev, 1 avqust 1997-ci il 
"Kürdaşı dəniz blokunun və "Cənub-Qərbi Qobustan" , "Kürsəngi-Qarabağlı" bloklarının birgə işlənilməsi haqqında ARDNŞ ilə xarici neft şirkətləri arasında müqavilələr imzalanarkən Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 2 iyun 1998-ci il
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı "Araz", "Alov", və "Şərq" strukturlarının, "İnam" strukturunun, quruda yerləşən "Muradxanlı" və "Cəfərli" neft yataqlarının və "Zərdab" strukturunun birgə işlənməsi haqqında üç sazişin imzalanması mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 21 iyul 1998-ci il
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı "Yanan tava", "Atəşgah" və "Muğan-Dəniz" blokunun kəşfiyyatı, işlənilməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Yaponiyanın "Capan Petroleum", "İndoneziya Petroleum", "İtoçu oyl Eksploreyşn" və "Teykoku oyl" neft şirkətləri arasında müqavilənin imzalanması mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - "Gülüstan" sarayı, 25 dekabr 1998-ci il
Vaşinqtonda ABŞ Senatının binasında ARDNŞ ilə ABŞ-ın "Monkrif oyl", "Ekson", "Mobil" şirkətləri arasında üç neft müqaviləsinin imzalanması mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 27 aprel 1999-cu il
"Şahdəniz" yatağında əldə edilmiş nəticələrin təqdimat mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin giriş niqti - 12 iyul 1999-cu il
ARDNŞ ilə ABŞ-ın "Monkrif oyl" və Türkiyənin "Petoyl" şirkətləri arasında "Mişovdağ" və "Kəlaməddin" yataqlarının birgə işlənməsi haqqında sazişin imzalanması mərasimində Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - Vaşinqton, 12 sentyabr 2000-ci il
"Şahdəniz" yatağından əldə olunacaq təbii qazın Türkiyəyə nəqlinə dair Azərbaycan-Türkiyə sənədlərinin imzalanması mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı - 12 mart 2001-ci il 
"Şahdəniz" yatağında əldə olunacaq təbii qazın Bakı-Tbilisi-Ərzurum marşrutu ilə nəqlinə dair Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında sazişin imzalanması mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı - 29 sentyabr 2001-ci il 

Oçerklər

NEFT STRATEGİYASI

Ümumi tarixi arayış

NEFT STRATEGİYASI

Tarixi arayış

Neft müqavilələri