საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები


აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ჰეიდარ ალიევის მოხსენება სტამბულში „შავი ზღვის რეგიონის ახალი შესაძლებლობები“ ს თემაზე ჩატარებულ კონფერენციაზე – 1997 წლის 28 აპრილი  
გუამ-ის ორგანიზაციის თავმჯდომარის, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ჰეიდარ ალიევის განცხადება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების წინაშე ‑ ვაშინგტონი, 1999 წლის 24 აპრილი
აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ჰეიდარ ალიევის სიტყვა სახელმწიფოთა მეთაურებისა და შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების მთავრობათა სამიტზე, რომელიც ჩატარდა ამ ორგანიზაციის 10 წლისთავის აღსანიშნავად - სტამბული, 2002 წლის 25 ივნისი