Промова Президента Азербайджанської республіки Гейдара Алієва на урочистому ювілейному вечорі, присвяченому 500-річчю великого поета, мислителя Мухаммеда Фізулі - 8 листопада 1996 року


Шановні пані та панове!

Дорогі гості, друзі!

Щиро вітаю вас з 500-річним ювілеєм великого азербайджанського поета Мухаммеда Фізулі, святом нашого народу!

Висловлюю свою вдячність делегаціям, державним діячам, громадським діячам, діячам науки, культури, усім гостям, які прибули з багатьох країн до нашої республіки взяти учасьі в ювілейних урочистостях, 500-річному ювілеї Мухаммеда Фізулі, за повагу та увагу, виявлені творчості Фізулі, Азербайджанській Республіці.

Ось вже 3 роки, як 500-річний ювілей Мухаммеда Фізулі обходить усі куточки Азербайджану та світу. За ці три роки у зв`язку з 500-річним ювілеєм Мухаммеда Фізулі в Азербайджанській Республіці, у кожному її місті, селищі пройшли великі урочисті церемонії, що є висловлюванням пошани до творчості великого поета.

Ювілей Мухаммеда Фізулі урочисто пройшов не тільки в Азербайджані, але й в багатьох країнах світу. Урочисті церемонії у зв`язку з 500-річним ювілеєм Мухаммеда Фізулі пройшли у Туреччині - Анкарі, Росії - Москві, Іраці - Багдаді, Кербалі, Керкуці, Ірані - Тегерані, у Грузії, Казахстані, Узбекистані, Дагестані - Дербенті, Махачкалі, Паризі, у штаб-квартирі ЮНЕСКО. Творчість Мухаммеда Фізулі, його спадщина широко пропагувались в усьому світі.

Рішення про проведення 500-річного ювілею Мухаммеда Фізулі у світовому масштабі, ухвалене ЮНЕСКО Організації Об`єднаних Націй є високою оцінкою творчості поета, поваги, до нашого народу, культури. Генеральний директор ЮНЕСКО, шановний пан Федеріко Майор прибув до Азербайджану в зв`язку з 500-річним ювілеєм Мухаммеда Фізулі та сьогодні святкує ювілей разом з нами.

У зв`язку з 500-річним ювілеєм Мухаммеда Фізулі за останні 3 роки в Азербайджані проведено великі заходи. На ІІІ з`їзді письменників тюркського світу творчість Мухаммеда Фізулі та його 500-річний ювілей були у центрі уваги. На VIII зустрічі Міжнародної організації тюркомовних країн Тюрксой творчість та спадщина Мухаммеда Фізулі також були у центрі уваги. В Баку проведено Міжнародний симпозіум. Творчість Мухаммеда Фізулі у ці дні більш піднеслась й в очах азербайджанської громадськості та у всьому світі.

Мухаммед Фізулі - великий поет, вчений-філософ азербайджанського народу належить усім тюркомовним народам, усім тюркам, ісламському світу.

Творчість Мухаммеда Фізулі, його спадщина внесли великий внесок до світової культури, збагатили її. За 40 років своєї творчості Мухаммед Фізулі створив твори, що живуть 500 років. Він підніс азербайджанську поезію на ще більші висоти. Його вірші, поеми, газелі, гасіди, рубаі ось вже 500 років підтримують моральний дух людей.

У творчості Мухаммеда Фізулі знайшли свій аналіз та відображення багато галузей науки й філософії. Усі його твори, що є зразками поезії, літератури, містить в собі високі філософські ідеї, наукові думки. Мухаммед Фізулі, широко проаналізувавши попередній період, увібрав у свою творчість кращі зразки усього, що було створено до нього на Сході, у стародавній Греції, античній римській літературі, у стародавній індійській літературі, підняв свою поезію, науку, філософію, що є синтезом Сходу та Заходу, на найвищу вершину.

Мухаммед Фізулі своєю творчістю звів собі непорушний пам`ятник. Ось вже 500 років, як він живе у серцях народів, у серці кожного громадянина Азербайджанської Республіки. Це духовний пам`ятник. Переборовши усі бурі, землетруси, битви, він живе, підкоряючи нові висоти. Сьогодні це всенародне свято ми святкуємо у столиці Азербайджану - Баку, біля пам`ятника, що споруджено на майдані Фізулі, покладаємо до нього квітки. Однак духовний пам`ятник, який спорудив сам Фізулі, живе в душі кожного. Він буде жити вічно й в душі прийдешніх поколінь. Проаналізувавши пройдений народами шлях, Мухаммед Фізулі відобразив у своїх творах високі філософські загальнолюдські цінності. Аналізуючи суспільно-політичні процеси свого часу, він залишив суспільству безсмертні думки, рекомендації. Усі його твори про взаємовідносини людей, позитивні якості людини відкидали усе негативне у суспільстві, в людях.

У творах Фізулі оспівувалось кохання, взаємовідносини між людьми, вірність. Він закликав людей до вірності Батьківщині, батькам, землі, коханню - усе це, як і 500 років тому, - найважливіші та високі моральні якості людей.

Мухаммед Фізулі, розповідаючи про свій час, призначав свої твори далекому майбутньому. Тому твори поета живуть 500 років та житимуть ще тисячоліття.

Мухаммед Фізулі писав арабською та персидською мовами, що тоді панували. Однак для нас найважливішим є те, що більша частина його творів написана тюркською, сьогоднішньою азербайджанською мовою. Це той фактор, який вирізняє Мухаммеда Фізулі від попередніх та наступних поетів, вчених нашого народу. Ми й сьогодні вільно читаємо поему Фізулі "Лейлі та Меджнун", його дівани, написані тюркською мовою. Таким чином, однією із найбільших заслуг Мухаммеда Фізулі є те, що він високо цінив тюркську, рідну мову, незважаючи на складність процесів, що відбувалися за його часів й пізніше.

Мухаммед Фізулі жив в дуже складний час, час великих воєн. Він був свідком цих воєн та бачив своїми очими, який удар людству, суспільству наносять війни, ворожнеча, конфлікти. Тому одним із основних мотивів його творів є протест проти насильства, тиранії, війн. У своїх творах він закликав людей до згоди, миру, дружби.

Фізулі був миролюбною, доброзичливою людиною, i ці його якості знайшли відображення в його творах.

Мухаммед Фізулі своїми творами мав великий вплив на всі наступні покоління. Зі століття в століття, покоління в покоління поети, письменники, вчені, філософи зазнавали впливу його творчості. Багато хто намагався наслідувати його. Це теж - одна із заслуг творчості Фізулі перед світом, перед нашим народом. Ідеї, що висувались у творах Фізулі, слугували поштовхом для створення нових великих творів нашого народу, інших тюркомовних народів, народів ісламського світу. Сьогодні з почуттям великої гордості можна казати, що великий азербайджанський поет Нізамі Гянджеві вперше на основі відомої східної легенди створив свою безсмертну поему "Лейлі та Меджнун". Це було у ХІІ столітті. В ХV столітті Мухаммед Фізулі на основі цієї ж легенди створив свою поему "Лейлі та Меджнун". У світі багато художніх творів, присвячених Лейлі та Меджнуну. У середні віки було створено сотні таких твори але ми вважаємо, поема Фізулі "Лейлі та Меджнун" піднесла на значні висоти філософський зміст цієї легенди.

На початку ХХ століття великий азербайджанський композитор Узеір Гаджібеков уперше на мусульманському Сході створив оперу "Лейлі та МЕджнун" на основі поеми Мухаммеда Фізулі. Ось вже 80 років, як опера "Лейлі та Меджнун" не сходить з азербайджанської сцени. За ці роки вона обійшла увесь світ, продемонструвала творчість Фізулі та Узеіра Гаджібекова.

У нашому столітті азербайджанські письменники, поети, композитори, художники, скульптури створили чудові твори, що посвячені творам Мухаммеда Фібулі. Симфонія Кара Карєва "Лейлі та Меджнун", кантата Джахангіра Джахангірова "Фізулі" можуть слугувати прикладом цього.

Таким чином, Мухаммед Фізулі своєю творчістю, своїми творами дійшов до нас, живе сьогодні та надихає нас, слугуватиме майбутнім поколінням духовною їжею, буде надихати на створення нових творів. У цьому полягає зміст творчої спадщини, залишеної Мухаммед Фізулі поколінням.

З того часу пройшло 500 років. Але Мухаммед Фізулі жив протягом цих століть. Не випадково більшість його творів дійшли до сьогоднішніх днів. Однак творчість Мухаммеда Фізулі до цього часу недостатньо вивчена, досліджена та проаналізована з наукової точки зору.

Вперше за ці 500 років ювілей Фізулі святкується на такому високому рівні. Так виявляється повага сучасного Азербайджану, нинішнього покоління, Азербайджанської Республіки до своєї культури, історії, до своїх видатних особистостей. Однак це тільки початок досліджень та пропаганди творчості Фізулі. Вважаю, що його спадщина така велика, що для її пізнання необхідно ще багато зробити. Сподіваюсь, що заходи у зв`язку з 500-річчям Фізулі відкривають великі шляхи для дослідження та пропаганди його творчості в майбутньому.

Хочу висловити надію, що майбутні покоління не забудуть ювілейні церемонії 500-річчя Фізулі та піднесуть цю ініціативу на ще більш високі рубежі.

Наш народ завжди відчував почуття поваги та вдячності до творчості, творів Мухаммеда Фізулі. Проте у минулому ми не так глибоко усвідомлювали це, як сьогодні, те, що позв`язано зі здобуттям азербайджанським народом свого національного звільнення, державної незалежності. Зараз у своїй незалежній державі, незалежній країні ми можемо вільно та правдиво оцінити свою історію, свої національно-духовні цінності, традиції, можемо пропагувати їх, нічого не побоюючись.

Ми відзначаємо ювілей Мухаммеда Фізулі у важкий період життя нашого народу, республіки. Як ви знаєте, вісім років тому Вірменія здійснила воєнну агресію проти Азербайджанської Республіки, внаслідок чого частина азербайджанської території, 20 відсотків, була окупована вірменськими збройними силами. З окупованих земель насильно вигнано понад мільйон наших співвітчизників, які нині живуть у важких умовах, у наметах. Була порушена територіальна цілісність Азербайджану, нанесений великий удар національній державності, територіальній цілісності країни.

Поряд з цим напередодні здобуття Азербайджаном своєї державної незалежності він пережив період великих суспільно-політичних, соціально-економічних потрясінь. У цей період у житті Азербайджану відбулись дуже небезпечні для державності, національної культури Азербайджану події. Все це ускладнило суспільно-політичне та культурне життя республіки, створило великі складності. Але поряд з цим після здобуття державної незалежності у країні було збудовано демократичну, правову та світську державу. У нашій республіці розвиваються демократичні процеси, здійснюються економічні реформи. Ми будуємо нову державу, формуємо нове демократичне суспільство, утворюємо нові форми економіки. Все це - дуже складні процеси.

У такий час творчість Фізулі надихає нас, дає нам сили. Вона завжди виховувала в нашому народі почуття національної гідності, виступала одним із найбільших факторів, що допомагають нам у боротьбі за свою національну свободу в процесі державного будівництва, у процесі утвердження в країні демократичної, правової держави. Ми пишаємось тим, що народ має таку давню, багату культуру, що через своїх видатних людей зберігав, збагачував національно-духовні цінності Азербайджану та перетворив їх у частину загальнолюдських цінностей. Ми пишемось, що у нас такий великий поет, великий вчений, великий філософ, як Мухаммед Фізулі.

Безперечно, що ювілейні свята у зв`язку з 500-річчям Мухаммеда Фізулі ще більш збагачують духовне життя нашого народу, виховують в ньому почуття патріотизму, відданості землі, мобілізують усіх нас на відновлення територіальної цілісності Азербайджанської Республіки, звільнення окупованих земель, надихає на те, щоб Азербайджан досягнув ще більших висот. Ми й сьогодні, й завтра, використовуючи у своєму житті духовні цінності, створені Мухаммедом Фізулі, поведемо наш народ у щасливе майбутнє.

Я впевнений у тому, що ці ювілейні заходи, це велике свято ще більш згуртують наш народ. Мухаммед Фізулі закликав людей до дружби, любові. Оспівуючи кохання, світлу духовність, піднесені почуття, Мухаммед Фізулі закликав людей до єдності, дружби, любові. Сьогодні ці думки Фізулі дуже важливі для нас. Для того, щоб вивести країну із цього важкого періоду, відновити територіальну цілісність країни, звільнити окуповані землі, розвивати у країні демократичні процеси, вести її вперед, ми повинні зміцнити свою єдність, солідарність.

З почуттям задоволення можу сказати, що останні роки були роками зміцнення могутності Азербайджанської держави, роками стабілізації суспільно-політичної ситуації усередині Азербайджану. Останні роки були роками більш тісного зближення людей один з одним. Ми оцінюємо їх як свої досягнення. Але разом з тим, вважаємо їх першими кроками до майбутнього нашої республіки. Я сподіваюсь, що творчість Фізулі та його спадщина допоможуть нам на цьому шляху.

Слава поезії, слава Фізулі, слава його творчості!

Хай живе наука, культура, поезія!

Хай живе незалежна Азербайджанська Республіка!

Газета "Бакинский рабочий", 14 ноября 1996 года.