Yeni texnologiyaların tətbiqi


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Birinci Azərbaycan Beynəlxalq "Xəzərneftqaz-94" Konfransının iştirakçılarına təbriki - Bakı şəhəri, 19 sentyabr 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Dədə Qorqud" qazma qurğusunun fəaliyyətə başlamasına həsr olunmuş mitinqdə nitqi. 24 avqust 1996-cı il
Dübəndi terminalının açılışı mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi. 4 yanvar 1998-ci il
"İstiqlal" qazma qurğusunun işə salınması münasibətilə təntənəli mərasimdə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 2 sentyabr 1998-ci il 
Azərbaycan Dövlət Neft Sənayesi Elm-Tədqiqat və Layihə İnstitutunun əməkdaşlarına - Bakı şəhəri, 2 mart 1999-cu il
"Qurtuluş" qazma qurğusunun istismara buraxılması mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi. 29 avqust 2000-ci il 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının 80 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yubiley mərasimində nitqi. 15 dekabr 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti (ABƏŞ) və "BP" şirkətinin Bakıdakı ofisində ən müasir texnologiya ilə təchiz edilmiş üçölçülü vizualizasiya mühiti zalının açiliş mərasimi mütəxəssislərlə söhbəti - 22 iyun 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Lider" yarımdalma üzən qazma qurğusunun istismara buraxılması mərasiminin iştirakçılarına müraciəti - 24 iyul 2003-cü il

Oçerklər

NEFT STRATEGİYASI

Ümumi tarixi arayış

NEFT STRATEGİYASI

Tarixi arayış

Yeni texnologiyaların tətbiqi