Neft və qaz kəmərləri


Azərbaycanda çıxarılacaq ilkin neftin Rusiya Federasiyasının ərazisi vasitəsilə nəqlinə dair sənədlərin imzalanması mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - Prezident Sarayı, 16 fevral 1996-cı il
Türkiyə Böyük Millət Məclisində Ankara bəyannaməsinin imzalanması mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - 29 oktyabr 1998-ci il 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Supsada, Bakı-Supsa neft kəmərinin açılışına həsr olunmuş təntənəli mərasimdə nitqi - 17 aprel 1999-cu il 
Xam neftin Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyəti əraziləri ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri vasitəsilə nəql edilməsinə dair sənədlərin imzalanması mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - İstanbul, "Çırağan sarayı", 18 noyabr 1999-cu il 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyə nümayəndə heyəti ilə görüşdə söhbətindən - Prezident sarayı, 6 yanvar 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Bakı-Ceyhan neft odisseyası-2000" layihəsi üzrə həyata keçirilən motoyürüşün iştirakçılarını qəbul edərkən çıxışı - 22 avqust 2000-ci il
Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri Layihəsi barədə sazişlərin imzalanması mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin giriş və yekun nitqi - 17 oktyabr 2000-ci il 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti zati-aliləri cənab Bill Klintona məktubu - Bakı şəhəri, 6 noyabr 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin ABƏŞ-in və BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti Deyvid Vudvordla görüşdə söhbətindən - 19 dekabr 2001-ci il
"Üç dənizin əfsanəsi" konfransının açılış mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - 25 iyun 2002-ci il, İstanbul 
Səngəçal sahil terminalında Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin təməlinin qoyulması münasibətilə keçirilən təntənəli mərasimdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 18 sentyabr 2002-ci il 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin "Gülüstan" sarayında Bakı-Tibilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin təməlinin qoyulması münasibətilə dövlət başçıları və nümayəndə heyətlərinin şərəfinə rəsmi ziyafətdə nitqi - 18 sentyabr 2002-ci il 

Oçerklər

NEFT STRATEGİYASI

Ümumi tarixi arayış

NEFT STRATEGİYASI

Tarixi arayış

Neft və qaz kəmərləri