"Əsrin müqaviləsi"


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Qərb ölkələrinin neft şirkətləri ilə bağlanacaq saziş ilə əlaqədar keçirdiyi brifinqdə jurnalistlər qarşısında bəyanatı - 16 sentyabr 1994-cü il 
Xəzər şelfində yataqların birgə işlənməsi haqqında Bakıda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə xarici neft şirkətlərinin konsorsiumu arasında müqavilə imzalanması mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 20 sentyabr 1994-cü il 
Azərbaycan Tarixi Muzeyində "Əsrin müqaviləsi" üzrə Rəhbər Komitənin ilk iclasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - 24 yanvar 1995-ci il 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan və Türkiyə respublikaları arasında neft sahəsində əməkdaşlığa dair sazişin yüksək səviyyədə imzalanması mərasimində çıxışı - "Gülüstan" Sarayı, 12 aprel 1995-ci il 
Azərbaycanın Beynəlxalq Neft Konsorsiumundakı payının bir hissəsini ABŞ-ın "Eksson" neft şirkətinə verməsi haqqında sənədlərin imzalanması mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin giriş sözü - "Gülüstan" Sarayı, 19 aprel 1995-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin (ABƏŞ) ofisinin açılışı mərasimində nitqi - 24 avqust 1996-cı il
"Əsrin müqaviləsi"ni həyata keçirmək üçün yaradılmış Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin iki illik fəaliyyətinin yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin giriş sözü. Prezident sarayı - 10 oktyabr 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Bakıda Amerikanın "Pennzoyl Kaspian Korporeyşn" şirkəti ofisinin yeni binasının açılışı mərasimində çıxışı - 7 dekabr 1996-cı il
"Əsrin müqaviləsi" üzrə layihənin rəhbər komitəsinin üzvləri və ABƏŞ-in rəhbərləri ilə görüşdə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin giriş sözü və yekun nitqi - Prezident Sarayı, 28 fevral 1997-ci il
"Əsrin müqaviləsi" üzrə ilkin neftin çıxarılması münasibətilə keçirilən təntənəli tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 12 noyabr 1997-ci il 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Çıraq-I" platformasında işə başlanılması, neftin alınması münasibətilə keçirilən təntənəli mərasimdə nitqi - 12 noyabr 1997-ci il 
"Bİ-Pİ/Statoyl " alyansının Bakıda yeni ofisinin açılışında Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - 31 mart 1998-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin prezidenti Con Leqatı qəbul edərkən söhbətindən - 27 oktyabr 1998-ci il
ABƏŞ-in sabiq prezidenti Terri Adamsa "Şöhrət" ordeninin təqdim olunma mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - 31 mart 1999-cu il 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin (ABƏŞ-in) Prezidenti Devid Vudvord və şirkətin digər rəhbərləri ilə görüşdəki söhbətindən - Prezident sarayı, 9 aprel 1999-cu il
Respublika sarayında "Əsrin müqaviləsi"nin beşinci ildönümünə həsr edilmiş təntənəli mərasimdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - 20 sentyabr 1999-cu il 
"Əsrin müqaviləsi"nin beşinci ildönümünə həsr edilmiş rəsmi qəbulda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - "Gülüstan sarayı", 20 sentyabr 1999-cu il 
Azərbaycan dəniz neft sənayesi işçilərinə - 6 noyabr 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin Prezidenti cənab Devid Vudvorda təşəkkür məktubu - Bakı şəhəri, 9 fevral 2001-ci il
"Azəri-Çıraq-Günəşli" yataqlarının tammiqyaslı işlənilməsinin 1-ci mərhələsinin qətnaməsinin imzalanması mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin giriş sözü - 30 avqust 2001-ci il 

Oçerklər

NEFT STRATEGİYASI

Ümumi tarixi arayış

"Əsrin müqaviləsi" (Bakı, ‎‎20 sentyabr 1994-cü il) mövzusunda ümumi tarixi arayış

Tarixi arayış

"Əsrin müqaviləsi"