Çıxışlar və bəyanatlar


Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri Heydər Əliyevin Azərbaycan milli televiziyası ilə xalqa müraciəti - 23 avqust 1993-cü il
Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri Heydər Əliyevin Bakıda ümumrespublika müşavirəsində çıxışı - 24 avqust 1993-cü il 
Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyində keçirilmiş müşavirədə çıxışı - 20 sentyabr 1993-cü il
Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin iclasında respublikada qanunsuz həbslər olub-olmaması haqqında məsələnin müzakirəsi ilə bağlı çıxışı - 29 sentyabr 1993-cü il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin iclasında çıxışı - 5 noyabr 1993-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin səmimi minnətdarlıq məktubu - 22 noyabr 1993-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin hərbi hissələri özbaşına tərk etmiş və ya çağırışdan yayınmış gənclərin bir qrupu, onların valideynləri və yaxın qohumları ilə görüşdə çıxışı - 2 yanvar 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Daxili İşlər Nazirliyi rəhbər işçilərinin geniş müşavirəsində giriş sözü - 29 aprel 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Zuğulbadakı pansionatda müvəqqəti məskunlaşan qaçqınlarla görüşdə çıxışı - 21 may 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan neft sənayesinin təşkilatçılarından biri, Dövlət Mükafati Laureatı, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Qurban Abasqulu oğlu Abasovla vidalaşma mərasimində çıxışı - 15 sentyabr 1994-cü il
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəyanatı - 30 sentyabr 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin respublika milli televiziyası və radiosu ilə çıxışı - 3 oktyabr 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin ümumrespublika həmrəylik mitinqində çıxışı - Azadlıq meydanı, 5 oktyabr 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin milli televiziya və radio ilə xalqa müraciəti - 15 mart 1995-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyinin qorunub saxlanması məsələlərinə həsr olunmuş müşavirədə çıxışı - Prezident Sarayı, 17 mart 1995-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin respublikada dövlət çevrilişi cəhdi və onun qarşısının alınması ilə bağlı keçirilən müşavirədə giriş sözü - Prezident Sarayı, 19 mart 1995-ci il
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "15-17 mart hadisələri və Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət" mövzusuna həsr olunmuş ümumxalq nümayəndələri toplantısında giriş nitqi - Respublika Sarayı, 23-24 iyun 1995-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin respublika hüquq-mühafizə orqanları rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilmiş müşavirədə giriş sözü - Prezident sarayı, 4 avqust 1995-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1992-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri işləyərkən Heydər Əliyevə "Səs" qəzeti vasitəsilə müraciət etmiş Azərbaycan ziyaliları ilə görüşdə çıxışı - Prezident Sarayı, 9 sentyabr 1995-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Baki şəhər metropolitenində baş vermiş faciə ilə əlaqədar milli televiziya və radio ilə xalqa müraciəti - 29 oktyabr 1995-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin ötən kənd təsərrüfatı ilinin yekunları, 1996-cı ildə görüləsi işlər, aqrar bölmədə iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş müşavirədə giriş sözü - Prezident Sarayı 2 aprel 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1994-cü il oktyabr, 1995-ci il mart hadisələri və Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyətə həsr olunmuş ümumxalq nümayəndələri toplantısında giriş sözü - Respublika Sarayı, 5-6 aprel 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin milli bayram - Respublika Günü münasibətilə təntənəli yığıncaqda nitqi - Respublika Sarayı, 26 may 1996-cı il
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin növbədənkənar sessiyasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 11 sentyabr 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 5-ci ildönümü münasibətilə keçirilən təntənəli yığıncaqda nitqi - Respublika sarayı, 29 noyabr 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı - 22 yanvar 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Respublika Xarici İşlər Nazirliyinin kollektivi ilə görüşdə nitqi - 6 mart 1998-ci il
Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi əməkdaşlarının bir qrupu ilə görüşdə nitq - Respublika sarayı, 28 mart 1998-ci il
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əbülfəz Elçibəyə Müsavat Partiyasının sədri İsa Qəmbərə Azərbaycan Liberal Partiyasının sədri Lalə-Şövkət Hacıyevaya - Bakı şəhəri, 4 avqust 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının altıncı ildönümünə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda nitqi Respublika sarayı, 21 noyabr 1998-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycanın nümayəndələri ilə görüşdəki söhbətindən - Ankara, Gülhanə Tibb Akademiyası, 25 yanvar 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin respublika ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdə nitqi - Prezident sarayı, 30 yanvar 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının geniş iclasında çıxışı - 1 fevral 1999-cu il
Televiziya ilə Azərbaycan xalqına müraciət - Klivlend şəhəri, 9 may 1999-cu il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin televiziya ilə Azərbaycan xalqına müraciəti - Klivlend şəhəri, 9 may 1999-cu il
ABŞ-ın Klivlend klinikasında müalicəsini başa çatdıraraq "Omni" hotelində istirahət edən Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin televiziya vasitəsilə xalqımıza müraciəti - 17 may 1999-cu il
Təhlükəsizlik Şurasının geniş iclasında Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 10 iyun 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının idarə heyətinin, siyasi şurasının, partiyanın qurultayına hazırlıq üzrə təşkilat komitəsinin üzvləri və mərkəzi aparatının rəhbər işçiləri ilə görüşdə giriş sözü - Prezident sarayı, 4 sentyabr 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Prezident Aparatında keçirilmiş müşavirədə giriş nitqi - 26 yanvar 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1995-ci il mart - dövlət çevrilişinə cəhdin beş illiyinin tamam olması ilə əlaqədar keçirilmiş müşavirədə çıxışı - Prezident sarayı, 17 mart 2000-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Bakının Nəsimi rayonu ərazisindəki yeni parkla tanışlığı və rayon sakinləri ilə söhbəti - 28 aprel 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının iclasında nitqi - Bakı, Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrı, 6 may 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Prezident Sarayında keçirilən müşavirədə nitqi - 2 oktyabr 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin ölkəmizdə bаş vеrən güclü zəlzələnin nəticələrinin аrаdаn qаldırılmаsı ilə əlаqədаr kеçirilmiş müşаvirədə nitqi - Prеzidеnt sаrаyı, 26 nоyаbr 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı - 13 avqust 2001-ci il
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəhbər heyəti və sərhəd qoşunlarının dəstə rəisləri ilə görüşdə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 6 mart 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin paytaxt sakinləri qarşısında nitqi - Bakı, Nizami rayonu, 21 avqust 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin müşavirədə çıxışı - 16 iyun 2003-cü il

Oçerklər

DAXİLİ SİYASƏT

Tarixi arayış

 "Çıxışlar və bəyanatlar" bölümünə aid tarixi arayışlar