Azərbaycan - Türkiyə iqtisadi münasibətləri


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin iş adamları ilə görüşdə çıxışı - 10 fevral 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin Xarici İqtisadi Əməkdaşlıq Komitəsinin üzvləri - işgüzar dairələrin nümayəndələri ilə görüşdə çıxışı - 1 noyabr 1994-cü il
Türkiyənin iş adamları ilə görüşdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - "Gülüstan" Sarayı, 12 aprel 1995-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin və Azərbaycanın iş adamları ilə görüşdə çıxışı - Prezident sarayı, 8 dekabr 1995-ci il  
"Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi əməkdaşlığının perspektivləri" mövzusuna həsr olunmuş konfransın açılışında Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı, 30 may 1996-cı il
Türkiyənin iş adamları ilə görüşdə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - İstanbul, "Suis" oteli, 8 may 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin iş adamları ilə görüşdə çıxışı - İstanbul, "Ceylan interkontinental" oteli, 14 fevral 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyədə Dərinər su bəndinin - su elektrik stansiyasının təməlinin qoyulmasına həsr edilmiş təntənəli mərasimdə nitqi - 26 aprel 1998-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin "Mərmərə" qrupunun strateji və sosial araşdırmalar vaqfinin keçirdiyi mərasimdə cıxışı - 30 oktyabr 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin "Mərmərə Qrupu" Strateji və Sosial Araşdırmalar Vakfının nümayəndə heyəti ilə görüşdə söhbəti - Prezident sarayı, 17 fevral 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyə Baş Bakanlığının gömrük müstəşarı Ramazan Uludağı qəbul edərkən söhbətindən - Prezident sarayı, 8 dekabr 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Süleyman Dəmirəlin iştirakı ilə "Koçbank Azərbaycan" bankının açılışı mərasimində çıxışı - 9 aprel 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Türkiyənin kənd təsərrüfatı naziri professor, doktor Hüsni Yusif Gökalpla görüşdə söhbətindən - Preziden sarayı, 19 iyul 2001-ci il
Qars şəhərində Heydər Əliyev adına parkın və bulvarın açılışı zamanı Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 28 iyun 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin "Aksoy Holdinq" səhmdar şirkəti idarə heyətinin sədri, İstanbuldakı "Konqad"otelinin sahibi Ərdal Aksoy ilə görüşündən - Prezident sarayı, 5 avqust 2002-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin dənizçilik məsələləri üzrə dövlət naziri Ramazan Mirzəoğlunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən söhbətindən - 28 avqust 2002-ci il
İstanbulda Türkiyənin iş adamları ilə görüşdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 15 oktyabr 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin «Sabançı Holdinq» şirkətinin idarə heyətinin sədri Sakip Sabançının başçiliq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşü - Prеzidеnt sаrаyı, 11 nоyаbr 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin "Enka" şirkətinin fəxri prezidenti Şarık Taranın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən söhbətindən - 28 noyabr 2002-ci il
Altıncı Avrasiya İqtisadi Sammitinin iştirakçılarına - 30 sentyabr 2003-cü il

Oçerklər

İQTİSADİYYAT

Ümumi tarixi arayış

İQTİSADİYYAT

Tarixi arayış

Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi münasibətləri