Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar


İstanbulda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 2-ci görüşünün Iştirakçılarına - 5 iyul 1993-cü il
Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi nazirlərinin İstanbul görüşünün iştirakçılarına Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin təbriki - 5 iyul 1994-cü il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Kasablanka zirvə toplantısında çıxışı - 13 dekabr 1994-cü il 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Kasablanka Zirvə Toplantısı başa çatdıqdan sonra mətbuat üçün bəyanatı - 15 dekabr 1994-cü il
İslam Konfransı Təşkilatının Kasablanka zirvə toplantısının yekun iclasında Asiya dövlətləri adından təbrik nitqi - 15 dekabr 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Azərbaycan Respublikasında insan inkişafı haqqında hesabat" kitabının təqdimat mərasimində çıxışı - "Hyatt Recensi - Naxçıvan" mehmanxanası, 15 iyun 1995-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Qara Dəniz Hövzəsi Ölkələri İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı üzvlərinin dövlət və hökumət başçılarının zirvə toplantısında çıxışı - Buxarest, 30 iyun 1995-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İslam Konfransı Təşkilatının baş katibi zati-aliləri Həmid əl-Qabid cənablarına təbrik məktubu - 7 sentyabr 1995-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Ümumdünya Bankının təşkil etdiyi "Azərbaycan üçün investisiyalar" beynəlxalq konfransının açılış mərasimində çıxışı - Paris, 5 dekabr 1995-ci il 
Bakıda Beynəlxalq Valyuta Fondunun sərəncamçı direktoru Mişel Kamdessü ilə danışıqlar başa çatdıqdan sonra birgə mətbuat konfransında Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - 12 mart 1996-cı il
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (EKO) üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının dördüncü zirvə toplantısında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - Aşqabat, 14 may 1996-cı il 
BMT İnkişaf Proqramının rəhbəri Geyms Qustav Spetin Sumqayıtda qarşılanması mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - 2 iyun 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin BMT İnkişaf Proqramının rəhbəri Ceyms Qustav Spetin Sumqayıtda qarşılanması mərasimində çıxışı - 2 iyun 1996-cı il
Qara Dəniz Hövzəsi Ölkələri İqtisadi Əməkdaşlığı Parlament Məclisinin yeddinci sessiyası iştirakçılarının şərəfinə rəsmi ziyafətdə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - "Gülüstan" Sarayı, 11 iyun 1996-cı il
Qara Dəniz Hövzəsi Ölkələri İqtisadi Əməkdaşlığı Parlament Məclisinin yeddinci sessiyasında Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 12 iyun 1996-cı il
İslam İnkişaf Bankının Beynəlxalq İnvestisiya Konfransında Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - "Gülüstan" sarayı, 21 sentyabr 1996-cı il
Qara Dəniz Hövzəsi İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin Dövlət Başçılarının Zirvə Görüşündə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - Moskva, 25 oktyabr 1996-cı il 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İstanbulda "Qara dəniz regionunda yeni imkanlar" mövzusunda keçirilmiş biznes konfransında nitqi - 28 aprel 1997-ci il 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Aşqabat Zirvə Görüşündə nitqi - 13 may 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Dünya Bankının prezidenti Ceyms Vulfinson ilə görüşdə söhbətindən - Vaşinqton, 31 iyul 1997-ci il 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Dünya Bankının vitse-prezidenti İohanos Linnlə görüşdə söhbətindən - Prezident sarayı, 25 oktyabr 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İslam Konfransı Təşkilatının baş katibi İzzəddin Laraki ilə görüşdəki söhbətindən - Tehran, 8 dekabr 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Beynəlxalq Ərzaq Təşkilatının (FAO) prezidenti Jak Düfü ilə görüşdəki söhbətindən- Tehran, 8 dekabr 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İKT-nin VIII Zirvə görüşü başa çatdıqdan sonra vətənə yola düşməzdən əvvəl Tehrana səfərinin yekunu ilə əlaqədar bəyanatı - 11 dekabr 1997-ci il, Tehran, Mehrabağ hava limanı
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin İslam Konfransı təşkilatının üzvü olan ölkələrin rəhbərlərinin VIII zirvə görüşündə nitqi - Tehran, 11 dekabr 1997-ci il  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin Dövlət və Hökumət Başçılarının 4-cü zirvə toplantısında çıxışı - Yalta, 5 iyun 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının prezidenti Çarlz Frank ilə görüşdəki söhbətindən - London, Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı, 21 iyul 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ilə Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Bankı arasında beynəlxalq bank kredit xətti açilması haqqında sazişin imzalanması mərasimində çıxışı - London, Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı, 21 iyul 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) Azərbaycan üzrə missiyasının rəhbəri Devid Ouen ilə görüşdə söhbətindən - Prezident sarayı, 4 dekabr 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, GUAM təşkilatının sədri Heydər Əliyevin kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün bəyanatı - Vaşinqton, 24 aprel 1999-cu il
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Nazirlər Şurasının doqquzuncu görüşünün iştirakçılarına Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin müraciəti - 21 may 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Dünya Bankının Prezidenti Ceyms Vulfensonla görüşdə söhbətindən - 29 may 1999-cu il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Beynəlxalq Aviasiya Təşkilatı (İKAO) Şurasının prezidenti Assad Kotaytı və təşkilatın Avropa və Şimali Atlantika Bürosunun regional direktoru Kristian Ayqlı qəbul edərkən söhbətindən - 5 iyul 1999-cu il
Yaltada "Baltik-Qara dəniz əməkdaşlığı: XXI əsr Avropa inteqrasiyasına doğru ayırıcı xətlərsiz" mövzusunda beynəlxalq konfransda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 9 sentyabr 1999-cu il 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Zirvə görüşündə nitqi - İstanbul, 17 noyabr 1999-cu il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndə heyətini qəbul edərkən söhbətindən - 31 yanvar 2000-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Dünya Bankının nümayəndələri ilə görüşdə söhbətindən - 4 mart 2000-ci il
Beynəlxalq Valyuta Fondunun icraçı direktoru cənab H.Köhlerə - Bakı şəhəri, 27 mart 2000-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndə heyətini qəbul edərkən söhbətindən - 1 may 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (EKO-nun) üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının VI zirvə görüşündə nitqi - 10 iyun 2000-ci il, Tehran, "Hafiziyyə" kompleksi
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin BMT-nin Sənaye İnkişafi Təşkilatının - YUNİDO-nun Baş Direktoru Karlos Maqarinos ilə görüşdəki söhbətindən - Vyana, 5 iyul 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatının - YUNİDO-nun Baş Direktorunun müavini Nilmadxabon Moxanti ilə görüşdə söhbəti - Vyana, BMT nümayəndəliyinin binası, 5 iyul 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Dünya Bankının Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan üzrə direktoru Cudi O´Konnoru qəbul edərkən söhbətindən - Prezident sarayı, 8 iyul 2000-ci il
Ümumdünya Gömrük Təşkilatı Siyasi Komissiyasının Bakıda keçirilən 44-cü sessiyasının iştirakçılarına - Bakı şəhəri, 4 dekabr 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Ümumdünya Gömrük Təşkilatı Siyasi Komissiyasının Bakıda keçirilən 44-cü sessiyasının iştirakçılarını qəbul edərkən söhbətindən - Prezident sarayı, 5 dekabr 2000-ci il 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Dünya Bankının nümayəndəsi Cudi O`Konnorla söhbətindən - 18 yanvar 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndə heyəti ilə görüşdə söhbəti - Prezident sarayı, 30 yanvar 2001-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi Valeri Çeçelaşviliilə söhbətindən - 16 fevral 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Əbdülrəhim Qəvahi ilə görüşdə söhbətindən - 17 fevral 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin GUÖAM-ın üzvü olan ölkələrin və bir sıra digər dövlətlərin ticarət-sənaye palatalarının rəhbərləri ilə görüşdə söhbətindən - Prezident sarayı, 4 may 2001-ci il
Azərbaycan Respubikasının Prezidenti Heydər Əiyevin GUAM-ın zirvə görüşündə çıxışı - 7 iyun 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının XVII plenar sessiyasının iştirakçılarına təbriki - Bakı şəhəri, 20 iyun 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Dünya Bankının Avropa və Orta Asiya regionu üzrə vitse-prezidenti Yohannes Linnin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə söhbəti - Prezident sarayı, 14 iyul 2001-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Beynəlxalq Valyuta Fondunun şöbə müdirinin müavini Con Uykman-Lini və onu müşayiət edən nümayəndə heyəti ilə görüşdə çıxışı - 17 dekabr 2001-ci il
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 10 illiyi münasibətilə QİƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının sammitində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - İstanbul, 25 iyun 2002-ci il 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndə heyətini qəbul edərkən söhbətindən - Prezident sarayı, 17 iyul 2002-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin GUÖAM-ın üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının Yalta zirvə görüşündə nitqi - 20 iyul 2002-ci il 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin GUÖАM-ın üzvü оlаn ölkələrin dövlət bаşçılаrının zirvə görüşünün аçılış mərаsimində çıxışı - Yаltа, Livаdiyа sаrаyı, 20 iyul 2002-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin GUÖAM-ın üzvü olan ölkələrin dövlət başçıları sənədləri imzaladıqdan sonra çıxışı - 20 iyul 2002- ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin GUÖАM-ın üzvü оlаn ölkələrin dövlət bаşçılаrının zirvə görüşünün аçılış mərаsimində çıxışı - Yаltа, Livаdiyа sаrаyı, 20 iyul 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Dünya Turizm Təşkilatının (DTT) baş katıbı Françesko Franjialli ilə görüşü - Prezident sarayı, 11 sentyabr 2002-ci il
Avrasiya dövlətləri beşinci iqtisadi sammitinin iştirakçılarına - Bakı şəhəri, 24 sentyabr 2002-ci il
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının VII zirvə görüşündə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 18 oktyabr 2002 

Oçerklər

Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar

Ümumi tarixi arayış

Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar

Tarixi arayış

Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar