Sosial-iqtisadi inkişaf


"Energiya, Ekologiya, İqtisadiyyat" ikinci beynəlxalq simpoziumun iştirakçılarına - 17 avqust 1993-cü il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Bakı kondisioner zavodunda paytaxtın sənaye müəssisələri əmək kollektivləri nümayəndələrinin mitinqində çıxışı - 28 sentyabr 1993-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin bank-maliyyə, tədiyə sistemlərinin və idxal-ixrac əməliyyatlarının vəziyyətinə və onu yaxşılaşdırmaq sahəsində vəzifələrə həsr olunmuş ümumrespublika müşavirəsində çıxışı - 19 noyabr 1993-cü il
Prezident sarayında Respublikanın sosial-iqtisadi problemlərinə həsr olunmuş müşavirədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - 24 noyabr 1993-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin maliyyə sistemində və əhalinin taxıl məhsulları ilə təchizatında olan ciddi nöqsanların aradan qaldırılmasına həsr olunmuş müşavirədə çıxışı - 8 dekabr 1993-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin geniş operativ müşavirədə giriş sözü - 20 fevral 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin kənd təsərrüfatı problemlərinin həllinə həsr olunmuş müşavirədə nitqi - 4 mart 1994-cü il
Prezident sarayında pambıqçılıqda mövcud vəziyyət və səpin kampaniyasına hazırlıqla əlaqədar problemlərin həlli yollarına həsr olunmuş müşavirədə yekun çıxışı - 30 mart 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin əhalinin sosial müdafiəsini gücləndirmək və iqtisadiyyatın maliyyə vəziyyətinin sabitləşməsini təmin etmək tədbirlərinə həsr olunmuş müşavirədə giriş sözü - 20 may 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Prezident sarayında respublika iqtisadiyyatının və həyatın digər sahələrinin cari məsələlərinə həsr olunmuş müşavirədə çıxışı - 21 iyun 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Səttarxan adına zavodun işə salınmasının 100 illiyi münasibətilə zavod kollektivi ilə görüşdə çıxışı - 24 iyun 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Bakıda Diplomatik Kompleksin bünövrəsinin qoyulması mərasimində çıxışı - 29 iyul 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Prezident sarayında respublika iqtisadiyyatının vəziyyətinə həsr olunmuş geniş müşavirədə çıxışı - 11 avqust 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Prezident sarayında respublikanın kənd təsərrüfatında 1994-cü ilin birinci yarısının yekunlarına və islahatların keçirilməsi vəziyyətinə həsr olunmuş müşavirədə giriş sözü - 18 avqust 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Prezident sarayında "Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi və iqtisadiyyatın maliyyə vəziyyətinin sabitləşdirilməsi tədbirləri haqqında" 1994-cü il 15 iyun tarixli fərmanın yerinə yetirilməsi gedişinə həsr olunmuş müşavirədə giriş sözü - 29 avqust 1994-cü il
Bakıda "Sahibkarlığın strategiyası və iqtisadiyyatın yenidən qurulması" mövzusunda beynəlxalq konfransın açılışı mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 13 sentyabr 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Radioquraşdırma İstehsalat Birliyinin kollektivi ilə görüşdə çıxışı - 17sentyabr 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Prezident Sarayında kənd təsərrüfati işlərinin gedişinə, xüsusən pambıq yığımı ilə əlaqədar məsələlərin muzakirəsinə həsr olunmuş müşavirədə giriş sözü - 22 sentyabr 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin aqrar bölmədə iqtisadi islahatlara həsr olunmuş geniş muşavirədə giriş sözü - Prezident Sarayı, 23 dekabr 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Dövlət Gömrük Komitəsinin 1994-cü ildəki fəaliyyətinin yekunlarına həsr olunmuş muşavirədə giriş sözü - Prezident Sarayı, 9 yanvar 1995-ci il
Respublika Protez-Ortopedik Bərpa Mərkəzinin kollektivi ilə görüşdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - 17 yanvar 1995-ci il
Respublikada özəlləşdirmənin həyata keçirilməsi məsələlərinə həsr olunmuş müşavirədə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - Prezident Sarayı, 7 mart 1995-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin respublikada aqrar islahatların gedişi və kənd təsərrüfatında vəziyyətə həsr olunmuş müşavirədə giriş sözü - Prezident Sarayı, 14 aprel 1995-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Respublika Nazirlər Kabinetinin geniş iclasında çıxışı - Nazirlər Kabineti, 3 may 1995-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə müraciəti - 30 iyun 1995-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin respublikada kənd təsərrüfatı işlərinin gedişi və aqrar islahatların həyata keçirilməsi vəziyyətinə həsr olunmuş müşavirədə giriş sözü və yekun nitqi - Prezident Sarayı, 25 avqust 1995-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Bakıda İkinci Protez-Ortopedik Mərkəzin açılışı mərasimində çıxışı - 18 sentyabr 1995-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Hər şey insan üçün" Beynəlxalq Ticarət Sərgisinin rəsmi açılışı mərasimində çıxışı - 20 sentyabr 1995-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Bakıda ilk Beynəlxalq Telefon Stansiyasının və yenidən qurulmuş şəhərlərarası rabitə stansiyasının təntənəli açılış mərasimində çıxışı - 9 dekabr 1995-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Bakı məişət Kondisionerləri zavodunun 20 illik yubileyi münasibətilə təntənəli mitinqdə çıxışı - "Bakı Kondisioneri" Elm-İstehsalat Birliyi, 25 dekabr 1995-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyasına uyğun olaraq icra və idarəetmə işlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Respublika Nazirlər Kabinetinin ilk iclasında giriş sözü - 8 yanvar 1996-cı il
Birinci Respublika Sərgi-Yarmarkasının açılışında Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - Səttar Bəhlulzadə adına Sərgi Salonu, 27 fevral 1996-cı il
"Azərsutikinti" dövlət konserninin kollektivinə - 29 fevral 1996-cı il
Bakıda Beynəlxalq Bankın yeni binasının açılışı mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - 19 mart 1996-cı il
Ötən kənd təsərrüfatı ilinin yekunları, 1996-cı ildə görüləsi işlər, aqrar bölmədə iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş müşavirədə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin giriş və yekun sözü - Prezident Sarayı, 2 aprel 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Bakıda "Ramstore" supermarketinin açılışı mərasimində çıxışı - 15 aprel 1996-cı il
Dövlət Baytarlıq Xidmətləri Rəhbərlərinin Beynəlxalq Müşavirəsinin iştirakçılarına - 18 aprel 1996-cı il
Respublika Nazirlər Kabineti rəhbərliyinin, aparatının və prezident aparatının rəhbər işçilərinin birgə iclasında Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 4 may 1996-cı il
Yenidən qurulmuş 92 nömrəli ATS-i və 97 nömrəli yeni ATS-i birləşdirən avtomat-telefon stansiyasının təntənəli açılışı mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - 10 may 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Azərbaycan Respublikasında insan inkişafına dair hesabat" kitabının təqdimat mərasimində çıxışı - Sumqayıt, Kimyaçıların Mədəniyyət Sarayı, 2 iyun 1996-cı il
Respublikada aqrar islahatların gedişi vəziyyətinə və torpaq islahatı haqqında qanun layihəsinin müzakirəsinə həsr olunmuş müşavirədə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin giriş sözü - Prezident Sarayı, 24 iyun 1996-cı il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Nazirlər Kabinetinin Rəyasət Heyəti üzvlərinin, iqtisadiyyatın inkişafında mühüm rol oynayan nazirliklərin başçılarının və Prezidentin İcra Aparatı rəhbər işçilərinin iştirakı ilə 1996-cı ilin birinci yarısının iş yekunlarının təhlilinə həsr olunmuş iclasda çıxışı - Prezident Sarayı, 28 iyun 1996-cı il
Bakıda yeni teleqüllənin təntənəli açılışı mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - 6 iyul 1996-cı il
"Torpaq islahatı haqqında" Azərbaycan Respublikası qanunu layihəsinin müzakirəsinə həsr edilmiş iclasda giriş sözü- Prezident Sarayı 12 iyul 1996-cı il
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sahibkarlarla görüşdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin giriş sözü - Prezident sarayı, 16 avqust 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Torpaq islahatı haqqında" qanunun həyata keçirilməsi və kənd təsərrüfatında cari işlərin gedişi vəziyyətinə həsr olunmuş müşavirədə giriş sözü - Prezident sarayı, 21 sentyabr 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycanda İkinci Beynəlxalq ticarət sərgisinin açılışı mərasimində çıxışı - Bakı İdman-Konsern Kompleksi, 3 sentyabr 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Bakıda "İmproşop" ticarət mərkəzinin açılış mərasimində çıxışı - 14 sentyabr 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin «Torpaq islahatı haqqında» qanunun həyata keçirilməsi və kənd təsərrüfatında cari işlərin gedişi vəziyyətinə həsr olunmuş müşavirədə giriş sözü - Prezident sarayı, 21 sentyabr 1996-cı il
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iclasında Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 27 noyabr 1996-cı il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Bakıda yeni sellülyar rabitə sisteminin təntənəli açılışı mərasimində nitqi - 15 dekabr 1996-cı il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan-Türkiyə müştərək müəssisəsinin - çaypaketləmə fabrikinin açılışı mərasimində çıxışı - Bakı, Bakıxanov qəsəbəsi, 28 dekabr 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikası Gömrük Komitəsinin yaradılmasının 5-ci ildönümünə və gömrük əməkdaşlarının peşə bayramı gününə həsr edilmiş təntənəli yığıncaqda nitqi - Şəhriyar adına Mədəniyyət Mərkəzi, 30 yanvar 1997-ci il 
Azərbaycanda iqtisadi islahatların gedişinə, eyni zamanda kənd təsərrüfatında cari işlərin vəziyyətinin müzakirəsinə həsr olunmuş müşavirədə giriş sözü və yekun nitqi - Prezident Sarayı, 16 aprel 1997-ci il
"Azərbaycanda İnvestisiya Qoyuluşu İmkanları" mövzusunda Beynəlxalq Konfransın iştirakçılarına - Bakı şəhəri, 22 aprel 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycanda 1997-ci ilin birinci yarısında sosial-iqtisadi inkişafın yekunları, aqrar islahatı və özəlləşdirmənin gedişi, təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması məsələlərinə həsr olunmuş müşavirədə giriş sözü - Prezident sarayı, 19 iyul 1997-ci il
"Azərqızıl" Dövlət Şirkəti ilə Amerikanın "P.V.İnvestment" Qrup Servisis LLS" Şirkəti arasında sazişin imzalanması mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin giriş sözü və yekun nitqi - 20 avqust 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 3-cü Azərbaycan beynəlxalq ticarət sərgisinin açılışında nitqi - Bakı İdman və Sərgi Kompleksi, 3 sentyabr 1997-ci il
"Azərelektromaş" Elm-İstehsalat Birliyinin Nəsrulla Nəsrullayev adına Bakı Elektrik Maşınqayırma zavodunun 50 illik yubileyinə həsr olunmuş mərasimdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - Bakı Elektrik Maşınqayırma zavodu, 16 oktyabr 1997-ci il
Bakı Beynəlxalq hava limanı layihəsinin təqdimetmə mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - "Azərbaycan Hava Yolları" Dövlət Konserninin yeni ofisi, 19 oktyabr 1997-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin sosial-iqtisadi problemlərin həllinə, əhalinin təchizatını yaxşılaşdırmaq məsələlərinə həsr olunmuş müşavirədə giriş sözü - Prezident sarayı, 23 dekabr 1997-ci il
"Azərsun" şirkətinə mənsub "Kaspian Şopinq" ticarət mərkəzinin açılışı mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - Bakı, Nərimanov rayonu, 29 dekabr 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Bakı-Xəzər" bitki yağı fabrikinin açılışı mərasimində nitqi - Bakı, Nizami rayonu, 29 dekabr l997-ci il
"Müsyo Brikolac Azəryapı market" Ticarət Mərkəzinin açılışında Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 3 yanvar 1998-ci il 
Respublikada torpaq islahatının həyata keçirilməsi vəziyyətinə həsr edilmiş müşavirədə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin giriş sözü və yekun nitqi - 16 yanvar 1998-ci il
Bakıda "İSR PLAZA" ofis-otelinin açılışı mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - 07 sentyabr 1998-ci il 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Respublika Milli Bankının yeni inzibati binasının açılış mərasimində nitqi - 6 oktyabr 1998-ci il 
Azərbaycan və Gürcüstan respublikalarının sərhədində tikilmiş yeni körpünün açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 7 oktyabr 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının yekunlarına həsr olunmuş geniş iclasında giriş nitqi - Prezident sarayı, 6 noyabr 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1999-cu il üçün dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsinə həsr olunmuş respublika müşavirəsində giriş nitqi - Prezident sarayı, 17 dekabr 1998-ci il
"Dinamo" idman-sağlamlıq mərkəzinin - idman kompleksinin açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 28 dekabr 1998-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Bakı Beynəlxalq Hava limanının aerovağzal kompleksində tikintinin gedişi ilə tanış olduqdan sonra toplaşanlar qarşısında çıxışı - 6 mart 1999-cu il
Azərbaycanda dövlət idarəetmə sisteminin islahatlarına həsr edilmiş beynəlxalq konfransda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 16 mart 1999-cu il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Sumqayıtda EP-300 istehsalatında buxar-generator qurğusunun özülünün qoyulması mərasimində çıxışı - 24 mart 1999-cu il
Elmi-Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutu binasının açılışı mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 26 iyun 1999-cu il
Bakının Suraxanı rayonunda dövlət başçısının adını daşıyan obyektlərin təntənəli açılışı mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin niqti - 10 iyul 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Mustafa Hacıqasımov adına Azərbaycan Mamalıq bə Ginekologiya mərkəzinin açılışı mərasimində nitqi - Bakı, Xətai rayonu 6 avqust 1999-cu il
1 nömrəli Bakı istilik-elektrik mərkəzində yeni qaz-turbin qurğusunun təməlinin qoyulması mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 28 avqust 1999-cu il
Bakıda Binə Beynəlxalq Aerovağzalının yeni kompleksinin açılışı mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 30 sentyabr 1999-cu il
Naxçıvanda istifadəyə verilmiş sosial obyektlərin açılışında Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 10 oktyabr 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin müşavirədə giriş nitqi - 26 yanvar 2000-ci il
Bakı tütün fabrikinin açılışı mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 1 fevral 2000-ci il 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan Sahibkarlar Assosiasiyası Konfransının iştirakçılarına müraciəti - Bakı şəhəri, 2 mart 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Prezident sarayında keçirilmiş müşavirədə giriş sözü və yekun nitqi - 13 aprel 2000-ci il
Akademik Zərifə Əliyeva adına istirahət parkının açılışı mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 28 aprel 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Respublika Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində İdman-Sağlamlıq Kompleksinin açılışı mərasimində nitqi - 16 may 2000-ci il
Yenikənd su elektrik stansiyasının açılış mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 23 may 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Şəmkir Su Elektrik Stansiyasının fəaliyyət ilə tanışılıqda söhbəti - 23 may 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Gəncə “Büllur” zavodunun kollektivi qarşısında nitqi - 23 may 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Gəncə “Cihaz” İstehsalat Birliyinin istehsal prosesilə tanışlıqda söhbət - 24 may 2000-ci il
Gəncə Gil-Torpaq İstehsalat Birliyində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 26 may 2000-ci il
Yeni Əhmədlidə salınmış parkda Xətai rayonunun sakinləri ilə görüşdə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - 3 iyun 2000-ci il
"Azərneftyağ" İstehsalat Birliyinin işçiləri üçün tikilmiş yeni yaşayış binalarının istifadəyə verilməsi münasibətilə keçirilən mərasimdə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 6 iyun 2000-ci il
"Bakı-Kastel" müəssisəsinin Xırdalan pivə zavodunun tam istifadəyə verilməsinə həsr olunmuş mərasimdə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 16 oktyabr 2000-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin 1 nömrəli Bakı İstilik-Elektrik Mərkəzinin birinci növbəsinin istifadəyə verilməsi mərasimində nitqi - 19 oktyabr 2000-ci il
Bakının Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsindəki şəhid ailələri və Qarabağ əlilləri üçün tikilmiş yaşayış binasının istifadəyə verilməsi mərasimində Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 1 noyabr 2000-ci il
"Azərneftyağ" İstehsalat Birliyində bitum qurğusunun istifadəyə verilməsi mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 3 noyabr 2000-ci il
"Şimal" DRES-də yeni enerji blokunun təməlinin qoyulması mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 19 dekabr 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Konstruktor Neft Maşınqayırması İnstitutunun əməkdaşlarına təbriki - Bakı şəhəri, 19 dekabr 2000-ci il
Səhiyyə Nazirliyinin Mərkəzi Klinik Xəstəxanasının açılış mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 22 dekabr 2000-ci il
"Kaspian Fiş" müəssisəsinin açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 10 fevral 2001-ci il
Bakı poladtökmə zavodunun açılışı mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 23 iyun 2001-ci il
Sumqayıtdakı Etilen-Polietilen zavodunda Buxar-Generator qurğusunun istifadəyə verilməsi mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 7 iyul 2001-ci il
Yerli sahibkarlarla görüşdə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin giriş və yekun nitqi - 25 aprel 2002 -ci il
Xarici sahibkarlarla görüşdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin giriş və yekun nitqi - 14 may 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Birinci Azərbaycan Beynəlxalq Turizm sərgisinin iştirakçılarına təbrik məktubu - Bakı şəhəri, 28 may 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Vayxır su anbarı ilə tanışlığı - 12 avqust 2002-ci il
Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri zamanı Vayxır su anbarının tikintisinə həsr olunmuş müşavirədə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin giriş və yekun nitqi - 13 avqust 2002-ci il  
"Yoxsulluğun azaldılması və İqtisadi İnkişaf üzrə Dövlət Proqamı"nın təqdimatına həsr olunmuş ümummilli konfransda Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 25 oktyabr 2002-ci il 
Bakı Metropoliteninin 35 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 6 noyabr 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Metro" Beynəlxalq Assosiasiyasının üzlərini qəbul edərkən söhbətindən - 7 noyabr 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin «ŞƏKİ–İPƏK» Açıq Tipli Səhmdаr Cəmiyyətində görüşü - 9 nоyаbr 2002-ci il
Respublikanın enerji təchizatındakı problemlərlə əlaqədar müşavirədə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin giriş və yekun nitqi - 20 dekabr 2002-ci il
Azərbaycan Mərkəzi Kooperativlər İttifaqı XX qurultayına - Bakı şəhəri, 23 avqust 2003-cü il

Oçerklər

İQTİSADİYYAT

Ümumi tarixi arayış

İQTİSADİYYAT

Tarixi arayış

Sosial-iqtisadi inkişaf